• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP

İzmir Nlp

NLP

NLP Master Practitioner Eğitimi; kazanılan tüm uygulama becerilerini ustalıkla bütünleştirme düzeyidir. NLP Practitioner Sertifikasına sahip, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı bir arada kullanabilme kabiliyeti sergileyen her uygulamacı, bu eğitime katılabilir. Değerlendirme her pratisyen ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilir. Kişisel müdahele kabiliyetinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve başka insanoğlu üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek adına ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme kabiliyeti kazanırsınız. Kişisel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri düzeyde iyileşme gösterirsiniz. Bağlama bakılırsa gerektiği zaman içerik ve süreç içinde ileri geri gidebi

Nlp Teknikleri İzmir Alsancak

NLP

Nlp, yeni gelişen teknoloji ve bilimin ışığında insan beynini ve insanı inceler. Beynimizi çocukluğumuzdan başlayarak nasıl programladığımızı, dış dünyayı iyi mi idrakladığımızı, iyi mi iletişim kurduğumuzu ve hepsi nasıl değiştirebileceğimizi inceler. NLP şunları konu alır ; iletişim, içsel deneyim, Dilin etkileri, Üstün davranışı biçimlendirme, Beynimizi nasıl kullanırız. Bu sistem sonuç alma bakımdan diğer terapilere göre daha az süre almakta ve etkili olduğu gözlenmekteydi. Daha ileresinde yapılan eğitimlerde NLP, deneyimlerin insan zihnindeki düzenlenişi, bunun sonucu olarak kullanılan dil ve anlamlandırma benzer biçimde alanlarda, deneyimlerin soyut yapısıyla ilgilenen bir sistemler bütünü olarak kendini kabul ettirmiştir.

Neuro Linguistik Programming

NLP

Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP,kişinin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama, davranışbiçimleme ve modellemeler tümüdür. NLP Her ferdin haiz olduğu potansiyelin iyimi daha etkin kullanılacağını gösteren modellerden ve stratejilerden oluşur. NLP kişinin Kendisiyle ve diğer İnsanlarla İletişimidir.Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve bildirişimde neyininsanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama, kaçırılmaz bir öğrenmefırsatı olarak bakar. Her davranışın uyduğu bir yapı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz.NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı iyi mi anladığını açıklar. Şu an dünyadakişisel gelişim alanındaki en gelişmiş teknolojidir. NLP’yi öğrenen fertalgılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkânsız

Nlp Koçluğu

NLP

NLP ilk defa 1970′lerin ortalarında bir dilbilimci olan John Grinder ve bir psikolog olan Richard Bandler’m çalışmalarıyla Amerika’da başladı. Bu iki bilim adamı mükemmel iletişimcileri inceleyerek ve iletişim becerileri ile ilgili modeller yaratarak işe başladılar. Bu metodlar başkalarına öğretilebiliyor, onlar da aynı neticeleri alabiliyorlardı. Aynı şekilde bizler de muhteşem koçların örneklerini ‘modelledik’. En iyi neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını kesin bir dille söyleyebiliyoruz. İyi bir koç olmak için tekerleği tekrar icat etmenize gerek var mı? NLP öznel deneyimimizi nasıl yapılandırdığımızı -değerlerimiz ve inançlarımız konusunda iyi planladığımızı , duygusal durumlarımızı iyi mi yarattığımızı, iç dünyamızı nasıl inşa ettiğimizi ve onu anlamlandırdı

Nlp (Neuro Linguistik Programlama) Nedir?

NLP

Neurot Görme, duyma, tat ve koku alma, dokunma duygularınızı kullanarak, dış dünya ile ilgili deneyimlerinizi bilgili yahut bilinçaltı düşüncelere dönüştüren nörolojik süreçlerle ilgilidir. Linguistik: Dilin, deneyimlerinize anlam kazandırmıştır ve bu deneyimleri kendinize ya da başkalarına iletmek için kullanımıyla ilgilidir. Dili kullanma biçiminiz, kimliğinizin ve düşünce biçiminizin dışavurumudur. Programlama: Her davranış, bir takım fikir ve tutum sonucu doğar. Bu diziyi (düşünceleri, tutumları vb.) belirleyerek, davranışları kodlayıp, alt sistemleri tanıyabilirsiniz. Deneyimleri irdeleyerek, oluşum basamaklarım belirleyebilir, hedefe ulaşmak için onları yeniden düzenleyebilirsiniz. Kazanmış olduğunuz sonuçlar ve bu neticelerin ve çevrenizdekilerin, başkalarının üzerindeki tesirleri, sizi

Nlp Eğitimileri

NLP

NLP Açılımı : NLP başlı başına pozitif bir fikir sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne yoğunlaşmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP'nin geçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü vakaların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. İşte bu sebepten de günlük hayatlarını daha pozitif yaşama şansına sahip olurlar. NLP duygu ve düşüncelerimizi, bizi daha iyi bir duruma getirecek şekilde kullanmanın yollarını gösterirken, iç ve dış iletişimimizin nasıl olması gerektiğini de anlatır. Günümüzde NLP ile satış ve pazarlama alanında birçok yenilik yapılmıştır. NLP'nin çok çeşitli kullanım bölgeleri vardır. Bunlardan bazıları eğitim, aile içi iletişimi, sağlık, iş dünyası, terapi, spor ve bireysel danışmanlıktır. Kısaca hayatın he

İzmir Nlp Eğitimleri

NLP

Nero Linguistic Programming (Sinir Dili Programlaması) NERO (nöro) = Nörolojik sistem vücudumuzun fiziksel faaliyetlerini ve beş duyu organımız vesilesiyle bizlere ulaşan detayları uygulama biçimidir. LINGUISTIC (linguistik) = Mevcut dilin çevremizle ve kendi içimizde kurduğumuz iletişimi ve etkilerini şekillendirir. PROGRAMMING (Programlama) = Zihinsel süreçleri ifade eder. Bilgisayar bilimindeki programlama teriminin bireye uygulanmış şeklidir. Kişinin kendisini, en iyi versiyonu olabilme sanatı yahut beynin kullanma kılavuzu olarak da tanımlayabiliriz. NLP kişisel deneyimlerin dizgesel doğasını irdeleyen bilimdir. NLP’nin Yararları Algı düzeyinin genişlemesi Dilin doğru bir halde kullanımı Davranışların modellemesi Kendi içimizd

 1 2 3 4 5 6 7