• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir NLP Eğitim Merkezi

İzmir NLP Eğitim Merkezi
NLP

 Nöro: Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi.
Linguistik: Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız.
Programlama: Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek.

Mükemmel performans ile ortalama performans arasındaki farkı yaratan fark nedir?

NLP, 1970′li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmeleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur. Kendilerine sordukları soru şuydu; “Herhangi bir uzmanlık becerisine sahip bir kişi ile, aynı beceriye sahip olmasına karşın konusunda daha üstün olan birisi arasındaki farkın nedeni nedir?”

Bandler ve Grinder, mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturmuşlardır.

İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir.
NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı verilmektedir.

NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP, içimizdeki deneyimi araştırır.

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.

NLP, tam anlamıyla uyumlu bir ilişkinin nasıl kurulup sürdürülebileceği konusunda yol gösterir. Bu nedenle kişi öncelikle kendine şu soruları sormalıdır;

Gerçekleştirmek istediğim şey nedir?

Mesajımı iletmenin en iyi yolu nedir?

Değişmek, yaşamımızın akışını değiştirmek cesaret isteyen bir iştir, şu ana kadar yaptıklarımızdan vazgeçerek yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü pek insanların işidir.

Eğer gerçekten değişmek istiyorsak ben olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya hazır olmalıyız,eğer buna hazır değil isek hemen NLP ile ilgilenmeyi bırakmalıyız.

Bu güne kadar yaptığımız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız, farklı sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler yapmalıyız, bu da şu an olduğumuzdan farklı birisi olmamızı gerektiriyor.

Eğitimin Amacı: Değişliklere açık bir birey olma ve uyum sağlayabilme yoluyla değişim sürecine adaptasyonunuzu kolaylaştırmayı hedefler. Edinilen temel NLP tekniklerini pekiştirerek, yeni teknikler öğrenmeye yönelik profesyonel adım atmanızı sağlar.

NLP Practitioner sertifikasına sahip olan herkes, bu büyülü yolculuğa devam etmek istemesi halinde NLP Master Practitioner eğitimine katılabilir. Bu eğitim, uluslararası NLP standartlarına uygun şekilde NLP Practitioner seviyesinde beceri gösterebilen herkese açıktır.

NLP Master Practitioner eğitimi, NLP'nin uygulayıcısı konumuna gelmek adına teknik çalışma yoğunluklu bir eğitim sürecini içerir.

Eğitimin amacı, iyi bir NLP uygulayıcısı olmak ve kendi olumlu bireysel dönüşümümüzün yanı sıra başka insanlar üzerinde de olumlu dönüşümler yaşamasına profesyonel anlamda destek verebilmek için ağırlıklı olarak NLP tekniklerini uygulama becerisini geliştirme programıdır. Eğitim sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan NLP Master Practıtıoner sertifikası verilir.

NLP Master Practitioner

•         Düşünce Değiştirme

 •         Düşünce Değiştirmelere Devam

•         Sihirli Yöntemlerle bakma

 •         Patern Interrupt (Kalıbın Kesintiye Uğratılması)

•         Asıl Nedeni Bulmak

•         Sınır koyan İnancı Yeniden belirleme

•         Sıldın Anchor (Kayan Çapa)

•         Olumlu Kelimeler

•         Kas Testi

 •         İç Çatışmaları Bulma

•         Kas Testi  sonunda Sorulacak Sorular:

•         Kas Testinin Uygulanması

•         Hayallerin / Rüyaların Beklentiye Dönüşmesi

•         Ruh Halini Değiştirme :

 •         Geçmişten Ders Almak. Walt Dısney Modelinin Mükemmellik Çemberi İle Birleştirilmesi

•         Meta Programlar

•         1.Meta Program: Benzerlik-Farklılık

•         2.Meta Program: Proaktif-Reaktif

•         3.Meta Program: Motivasyon Yönü

•         4.Meta Program: Motivasyon Kaynağı

•         5.Meta Program: Motivasyon Nedenleri

•         6.Meta Program: Çalışma Kapması

•         7.Meta Program: Çalışma Tarzı

•         8.Meta Program: Çalışma Organizasyonu

•         9.Meta Program: Çalışma Kuralı Yapısı

•         10.Meta Program: Çalışma Stresi Tepkisi

•         11.Meta Program: Dikkat Yönü

•         12.Meta Program: İkna Edici

•         13.Meta Program:İkna Edici Modu

•         14.Meta Program:İçe Dönük –Arası-Dışa Dönük

•         Şüphe Giderici

•         Nlp Allergy Cure (Nlp Alerji Tedavisi)

•         Pırlanta (Elmas) Tekniği

•         Hiperaktif Çocuklar

 •         Dil Kullanım İle Problemleri Yeniden Çerçeveleme

•         Hipnotik Dil Kalıpları

•         Double Induction

•         Mantık Seviyeleri

•         Yas / Derin Üzüntü Süreci

•         Antony Robıns’in 5 Sabah Sorusu:

•         Time Dıstortion (Zaman Bozulması)

•         Sleight Of Mount Patterns (Ağız Çabukluğu Kalıpları)

 •         1.Niyet ( Intention)

•         2.Yeniden Tanımlama (Redefination)

•         3.Sonuç (Consequence)

•         4.Aşağı Ölçeklendirme( Detaylandırma ) ( Chunk Down)

•         5.Yukarı Ölçeklendirme (Genelleştirme ) (Chunk Up)

•         6.Karşıt Örnek (Counter Example)

•         7.Metafor (Anology )

•         8.Karşıdakine Yansıtmak(Apply To Self)

•         9.Diğer  Sonuç (Another Outcme /What  Other Outcome)

•         10.Kriter Hiyerarşisi (Hierarchy Of Criteria)

 •         11.Çerçeve Boyutunda Değiştirmek (Change Frame Size)

•         12.Meta Çerçeve (Meta Frame)

•         13.Dünya Modeli (Model Of The World)

•         14.Gerçeklik Stratejisi-VAKOG (Reality Strategy-VAKOG)

•         Meta Model Kısa Yolları

•         Bağımlılıktan Kurtulma

•         Metaforlar( fiziksel Hastalıklar İçin Kullanılabilir).

•         Çoklu Zaman Çizgisi

•         Arkasından Kendini Çeken Şeylerden  Kurtarma

•         İnanç Molekülü

•         Derin Trans

•         Derin Trans Yoluyla Model İle Özdeşleşme

•         Göz Erişim İp Uçları

•         Göz Erişim İp Uçlarına Yardımcılar

•         Değerler / Kurallar

•         4 Ana Sahada 8’er Değerlerinizi Yazınız

 •         Görsel Squash

•         Yeniden Kazıma(Re-Imprinting)

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 


NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir NLP  Teknikleri eğitimi için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimi için 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya NLP Teknikleri eğitimi için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Denizli  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla  NLP Teknikleri eğitimi 0 (258) 213 0 999 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - -
İzmir NLP Eğitim Merkezi başlıklı 3386 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın