• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP ile Motive Olmanın Önemi

NLP ile Motive Olmanın Önemi
NLP

Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış tarzıdır.

İnsanı bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı öğreten bir teknoloji NLP. Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur.

NLP Kişinin Kendisiyle ve Diğer İnsanlarla İletişimidir…

NLP Bir Davranış Biçimidir… Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama ender bir öğrenme fırsatı olarak bakar.

NLP bir yöntemdir… Her davranışın bir yapısı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz. Algılarımızla da hangi davranışın yararlı ve etkili olduğunu anlayabiliriz. NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı nasıl algıladığını açıklar. Şu an dünyadaki en gelişmiş yöntemdir.

NLP Bir Teknolojidir…
NLP’ yi öğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkânsız gibi görünen sonuçlara ulaşmak için organize edilebilmesini sağlar.

NLP’ de soru şudur; Nasıl Yapılır?

Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki fark nedir?

Neden bazıları ideallerindeki hayatı yaşayabiliyorlar da kimileri bu sonuçlara ulaşamıyorlar?

NLP; önce insanın doğal olarak neler yaptığına bakar, bunu tanımlar, nasıl yaptığını ortaya koyar ve sonra yaşamının her alanında yapabileceği tercihleri ona sunar. Onun alanını genişletir. Davranışlarınızdaki kalıpları ve alışkanlıkları tanımaya başladığımızda, yaşamınıza nelerin yardımcı olacağını ve nelerin de engel olacağını görmeye başlarsınız. NLP sizin bir nehir gibi akabilmenizi sağlar.

NLP’ nin amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli gelişmektir. NLP etkili iletişim kurmak için size gerekli araçlar sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar. Bu yapı; öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır.

Mükemmel performans ile ortalama performans arasındaki farkı yaratan fark nedir?

NLP, 1970’li yılların başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın belirli becerilere sahip olan insanlar ile bu becerilerde mükemmeleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur.

Bandler ve Grinder, mükemmel performansa sahip insanları modellemiş ve bu performansa diğer insanların da ulaşabilmeleri için gerekli teknikleri oluşturmuşlardır.

İş dünyasında ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle önderliğinde ilerleyen NLP, şirket çalışanlarının performanslarını artırmalarına önemli ölçüde destek vermesiyle şirketler tarafından tercih edilmektedir.

NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. Göze çarpan kişi ve organizasyonların bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırır. Bu metotlar diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu sürece modelleme adı verilmektedir.

NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığımızı, değerlerimiz ve inançlarımızın neler olduğunu ve duygularımızı nasıl yarattığımızı araştırır. Deneyimlerimizin sonucunda iç dünyamızı nasıl yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay kendi içerisinde bir anlam taşımaz, ona anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. NLP, içimizdeki deneyimi araştırır.

NLP en iyi iletişimcileri incelemiş ve insan iletişimindeki sistemsel yapıyı kurmuştur. Mükemmel insanları modelleme yolu ile pratik araç ve metotlar geliştirmiştir. Bu araçlar iş dünyasında, işe alma, eğitim, satış, müzakere ve yönetimde; iş dünyası dışında ise eğitim, hukuk ve spor alanlarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte NLP sadece teknik ve araçlardan ibaret değildir. NLP, merak, keşif ve eğlence çerçevesi üzerine kurulu bir düşünme biçimidir.


Değişmek, yaşamımızın akışını değiştirmek cesaret isteyen bir iştir, şu ana kadar yaptıklarımızdan vazgeçerek yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü pek insanların işidir.

Eğer gerçekten değişmek istiyorsak ben olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya hazır olmalıyız, eğer buna hazır değil isek hemen NLP ile ilgilenmeyi bırakmalıyız.

Bu güne kadar yaptığımız şeyleri yaparsak aynı sonuçları alırız, farklı sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler yapmalıyız, bu da şu an olduğumuzdan farklı birisi olmamızı gerektiriR.

NLP kişisel mükemmelliği yakalamanın hem sanatı hem bilimidir. NLP bir sanattır; çünkü herkesin kendine özgü düşünme ve davranma biçimleri vardır ve bunlar – özellikle duygular, tutumlar ve inançlar – tanımlanmaya çalışıldığında oldukça öznel sonuçlar ortaya çıkacaktır. NLP bir bilimdir; çünkü başarılı davranış yöntemlerinden destek alır.

Şimdi NLP’ yi açarak her harfin neyi temsil ettiğine bir bakalım:

Neuro… Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz sayesinde 5 duyumuzla algılanması ve işlenmesidir. Yani yaşadığımız olayları zihnimizde nasıl canlandırdığımızdır. Kısacası sinir sistemine yaptığımız bir göndermedir.

Linguistic… Sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı, anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemidir. Yani hayata bakışımızı sözcüklerle nasıl ifade ettiğimizle ilgilenir.

Programming… Belirlenmiş hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektedir. Yani istenilen sonuçlara ulaşma yolunda düşünceleri düzenleme ve değiştirilmesi gereken inançlarla ilgilenir.

İşte NLP ‘ yi daha kolay anlamınızı sağlayacak uzmanların ifadeleri;

NLP, çoğaltabilmek amacıyla, mükemmeli modelleme yöntemidir. “ (Dr. Wyatt Woodsmall)”

NLP, işe yarayan bir şeydir.”
(Robert Dilts)

NLP, dilin zihnimiz ve onu izleyen davranışlarımız üzerindeki etkisidir.”

NLP, insanlar arası iletişimin sistemli bir çalışmasıdır.”  (Alix Von Uhde)

NLP, kişisel deneyimler yapısının incelemesidir.”

NLP, dünyadaki kalıpların saptanması ve kullanımı için hızlandırılmış bir öğrenim stratejisidir.”
(John Grinder)

NLP, ardında bir dizi teknik bırakan bir tutum ve bir metodolojidir.”  (Richard Bandler)

NLP, kaybettiğimiz şeylere geri dönüş – bilgi kuramıdır – Tanrının bir lütfudur.” (John Grinder)

NLP Ne İşe Yarar?

NLP ile siz neyi başaracaksınız?

NLP
, bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır.

NLP, bir sanattır çünkü, mükemmelliği yakalamış dahi insanları modeller. Bu başarılı insanların ulaştıkları parlak sonuçları nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarda nasıl kopya edilebileceğini araştırır. Bununla beraber NLP vasat ile mükemmeli ayıran en önemli hususlardan biri olan etkin bir içsel ve dışsal iletişimin nasıl kurulacağını öğretir. Kısaca NLP kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma sanatıdır.

NLP hayatimizin her anında kullanılabilir. Işimizde, (stratejiler, doğru karar verme, motivasyon, satış) özel hayatımızda (eşimizle, çocuğumuzla, ARKADAŞLARINIZLA ve dünya ile iletişimde, kolay öğrenmede, kişisel karar vermede, kendi kendinizi kendi modelimize uygun olarak motive etmede, fobilerin yok edilmesinde…VB.) daha doğrusu insan olan her yerde ve insan yaşadığı dünyayı yönetmesine ihtiyaç olan her ZAMAN kullanılabilinir.


Eğitimci yada öğretmenseniz, bilinç altına yönelerek daha hızlı ve etkin eğitebileceksiniz.

Şatış temsilcisiniz ise uzmanlığınızı pekiştireceksiniz ve daha çok satışlarınızda belirgin bir artış yaşayacaksınız.

NLP’ yi meslek edinmek istiyorsanız, uluslararası geçerli sertifikalı bir profesyonel olacaksınız.

Mağaza Yönetici iseniz, ekibinizin herhangi bir direnç ile karşılaşmayan lideri olacaksınız.

Kişisel performansınızı, istediğiniz anda istediğiniz düzeye çıkarabileceksiniz.

İletişim alanından iseniz, vücut dilinizi, sesinizin tonunu, en yüksek kapasitede kullanabileceksiniz ve çok kısa sürede istediği sonucu alabilen bir iletişim uzmanı olacaksınız.


Kısacası ;iş yaşamınızda kaliteyi yakalayacaksınız.


Tanıdığımız ve hayranlık duyduğumuz yüzlerce insan 21. yüzyılın en önemli keşiflerinden olan NLP’ yi kullanıyor. Galatasaray’ın UEFA şampiyonluğu kazanıp Türkiye’de kupalara ambargo koyduğu dönem ve 12 Dev Adam’ın Avrupa 2.’liğine ulaştığında ve en son 3 Dünya 5 olimpiyat rekoru kıran haltercimiz Nurcan Taylan, yine olimpiyatlarda Halil Mutlu 3 olimpiyat madalyası aldığında yine NLP Neuro Lingustic Programming uygulanmıştır. ( Hürriyet Gazetesi,16/08/04,Esat Yılmaer; Bilimin Zaferi adlı makale )


NLP İş Yaşamınızda Size Neler Sağlar?

Hedef belirlemek: Tüm duygu, düşünce ve davranışlarınızı harekete geçirecek hedeflerinizi nasıl belirleyebilirsiniz?

Duyguları yönetmek: İş yaşamınızdaki olumlu duygularınızı artırmak ve olumsuz duygularınızdan kurtulmak performansınızı ne kadar artırır?

Kişisel motivasyonu sağlamak: Kendinizi en iyi şekilde motive etmeyi öğrenmek başarınızı ne kadar artırır?

Davranış ve alışkanlıkları yönetmek: Hedeflerinize götürmeyen davranış ve alışkanlıklarınızı değiştirmek ve yerine hedefe götürecek olanları oluşturmak size ne avantaj sağlar?

Ekip içi iletişim ve ilişkileri geliştirmek: Yönetici, iş arkadaşı ve astlarınızla iletişim ve ilişkilerinizi geliştirmek ekip başarınızı nasıl etkiler?

Satış hedeflerine ulaşmak: Müşterileriniz ile iletişim ve ilişkilerinizi geliştirmek satış hedeflerinize ulaşmanızı nasıl etkiler?

NLP, geliştirdiği araç ve tekniklerle iş dünyasında değişime hızlı uyum sağlayan ve çalışanlarının performanslarını sürekli artırıp pazarda rekabet avantajı yaratan öncü şirketlere hizmet etmeye devam etmektedir.


NLP Eğitimleri kimler için uygundur?

Eğitimciler ve Öğretmenler, Doktorlar, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Satış Temsilcileri, Mağaza Yöneticileri, Tez yazma aşamasındaki Master ve Doktora Öğrencileri Kısaca; NLP Eğitimleri, İş ve Özel Yaşamında Kaliteyi Yakalamak İsteyen Herkes için uygundur !!

NLP ile Motive Olmanın Önemi

Motivasyon danışmanı ve kitapları en çok satan yazarlardan biri olan Anthony Robbins’in söylediği gibi, “İnsanları başarılı olmaya motive eden iki şey vardır: esin ve çaresizlik.” Şipşak fotoğrafın mucidi ve Polaroid Şirketinin kurucusu Edwin Land, esinle  motive olanlardandır. Küçük kızı, kendi fotoğrafını hemen görmek istemiş ve babasına fotoğrafları banyo etmenin neden bu kadar uzun sürdüğünü sormuş.

 

Bu, Land’a banyo işlemini filmin içine yerleştirme esinini vermiş. Benzer bir şekilde, Microsoft’un kurucuları Bili Gates ve Paul Ailen, Popular Mechanics dergisinde bir kişisel bilgisayar seti görmüşler ve bilgisayarcılığın geleceği hayallerinde canlanmış. Hatta Bili annesini arayıp, onu altı ay boyunca arayamayacağını, çünkü IBM’in satın alacağı bir bilgisayar programı yazmakta olduğunu söylemiş.

 

Şimdi hepimiz o programı MS-DOS olarak biliyoruz. Öte yandan, çaresizliğin de motive edici olduğunun kanıtı olan kişilerin başında Anthony Robbins gelir. Eskiden elektrikli süpürge satan ve sağlık seminerleri düzenleyen Tony, finansal başarıyı tatmış ve sonra da elinden kaçırmıştı.

 

 Kendisini California eyaletinin Venice Beach kentinde 40 metrekarelik bir dairede, bulaşıklarını küvette yıkarken bulduğunda onu ileriye doğru iten şey başarının tadı değildi. Onu NLP eğitimi almaya ve hayatını tersine çevirmeye sürükleyen, o andaki durumundan duyduğu hoşnutsuzluktu.

 

Çaresizliğin motive ettiği kişilerden biri de Oskar ödüllü oyuncu Cher’dir. 40 yaşma geldiğinde Cher hayatındaki başarıları gözden geçirdi ve hayatının başarılardan yoksun olmasından rahatsız olup geleceğini değiştirmeye karar verdi. İster bilimadamı, ister aktör, ister sporcu, ister piyasa lideri olsunlar, pozitif eşinle motive olmak ve negatif çaresizlikle motive olmak arasındaki fark, insanların hayatlarında büyük bir fark yaratır.

 

Peki niye bazı insanlar kendilerini motive etmekte bu kadar zorlanırlar? Başarı ve insanın hayallerini gerçekleştirmesi o kadar çekici ve karşı konulamaz derecede muhteşem bir şey olduğuna göre, insanların motive olmak konusunda büyük sorunlar yaşamıyor olmaları gerekir diye düşünülebilir. Oysa birçok insan için işe başlamak en büyük problemdir. Başarılı insanlar, hedeflere ulaşmak için motive olunmalı diyorlar.

 

Peki motivasyonu nasıl tanımlıyorlar? Gerçek şu ki motivasyon sadece yıldız atletlere ve motivasyon konuşmacılarına satılan gizli bir formül değildir. Sadece, faydalanmak için kullanmasını öğreneceğiniz basit bir zihinsel strateji, ne zaman isterseniz ulaşabileceğiniz bir şeydir. Motive olmak istediğimiz belirli zamanlar vardır. Ve bunlar motive olmak istemediğimiz zamanlardan farklıdır. Bu, o kadar da iyi birer fikir olmayan şeyleri yapmaya da motive olduğumuzu hatırlayana kadar kulağa pek mantıklı gelmeyebilir.

 

Daha fazla çikolata ya da o üçüncü dilim pizzayı yemek istediğiniz zamana ya da aslında istemediğiniz ye ihtiyacınız olmayan bir şeyi satın almanıza ne demeli? işte bu anlar, bir erteleme stratejisine ihtiyacınız olduğu zamanlardır. Başka bir deyişle, bir şeyi yapmak istemediğimiz ama yapılıp bitirilmesini istediğimiz zaman bir motivasyon stratejisine ihtiyacımız vardır. Sonuçları istiyoruz ama süreç bize heyecan vermiyor.

 

Örneğin; çamaşır yıkamak, fatura ödemek ve çöpü dışarı çıkarmak herhalde hoşunuza gitmiyor ama bu işlerin yapılmış olmasını istiyorsunuzdur. Patronunuz, raporu en geç öğle tatili bitiminde masasının üstünde görmek isliyorsa ve raporun konusu sizi uyutacak kadar sıkıcıysa, özel bir arzu duymadan o işi sadece yapıp bitirmek istersiniz. İşin yapılmasına katılmak istemeyiz ama iş bittiği zaman alacaımız sonucu isteriz. İşte bu anda bir motivasyon stratejisine ihtiyacımız vardır ve NLP de bize bunu temin edecektir

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.


NLP Eğitimi  eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


İzmir  NLP Eğitimi için  0(232) 422 59 54 yada  0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya izmir NLP Eğitimi ni tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka  NLP Eğitimi eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz


Denizli’daki  NLP Eğitimi eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Antalya’daki  NLP Eğitimi eğitimlerimiz için  0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla’daki  NLP Eğitimi eğitimlerimiz     0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
NLP ile Motive Olmanın Önemi başlıklı 3606 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın