• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP’nin Tarihi

NLP’nin Tarihi
NLP

John ve Richard’m Hikayesi Her şey 1972 yılında Santa Cruz’daki Kalifornia Üniversitesi’nde John Grinder ile Richard Bandler’in tanışıp arkadaş olmalarıyla başladı. John Dilbilim asistanıydı. Richard psikoloji okuyordu, son sınıftaydı ve Geştalt terapisine çok ilgi duyuyordu.


Arkadaşı Bob Spitzer’in yayınevi “Science and Behaviour Books” için Fritz Perls’in Geştalt uygulamalarıyla ilgili video kayıtlarını yazıya döküyordu. Bu yazılar daha sonra “Eyewitness To Therapy” adlı kitabın temelini oluşturdu. Bob Spitzer’in Santa Cruz yakınlarında bir malikanesi vardı ve sık sık dostları oraya gelip bazen günlerce kalırlardı. 1972 yılında Gregory Bateson’un orada kaldığı dönemde, Bandler malikaneye gidip Bateson’un yanındaki odada kalmaya başladı. Bu çalışmalara katılanlar genellikle öğrenciler ve semt sakinleriydi. Beş dolar ödüyorlardı.

 


Richard, John ile temas kurarak Geştalt çalışmalarına katılmasını teklif etti. John bu konulara karşı çok meraklıydı ve Richard onun Geştalt çalışmalarım başarıyla yönetebileceğini daha baştan biliyordu. Richard, John’a Geştalt Terapisinin nasıl uygulandığım, John da Richard’a kendi bilgilerini ve becerilerini öğretti. Böylece John, Richard’ın yönettiği pazartesi geceleri grup çalışmalarına katılmaya başladı.

"


Bu çalışmalar sırasında Richard’ı modelliyordu. Önemli kalıpları, göz hareketlerini, farklı ses tonlamalarını kullanmayı öğrenmişti. İki ayda Bandler’in kalıplarını ve performansını onun. gibi uygulayabilir hale gelmişti. Kısa bir süre sonra John, Perşembe akşamlan “Hızlandırılmış Mucize” adım verdiği grup çalışmalarını yönetmeye başladı.

 


Richard ünlü aile terapisti Virginia Satir’in Kanada’da düzenlediği bir ay süren eğitim (training) programını gözlemleme ve videoya çekme işi aldığında buna çok sevindi. Daha önce karşılaşmışlardı ve hatta arkadaş bile sayılabilirlerdi. Tüm programı, dışarıdan izole edilmiş küçük kayıt odasından izledi.

 


Dışarıyla bağlantısını sadece seminer odasındaki mikrofonlar sağlıyordu. Bir kulağıyla seminer odasındaki konuşmaları dinlerken, diğer kulağıyla Pink Floyd dinliyordu. Son hafta Virginia bir danışmanlık durumu oluşturdu ve katılımcılardan, o güne kadar edindikleri malzemeleri kullanarak bunu çözmelerini istedi. Hiçbiri bunu başaramadı.

 

Richard hariç kayıt odasından bir fırtına gibi dışarı fırlayan Richard, danışmanlık sorunuyla ilgili görüşlerini açıkladı. Virginia onu dinledikten sonra “Tamamıyla doğru!” Böylece, Richard bir anda kendisini, Virginia’nın terapi kalıplarını herkesten daha fazla bilen esrarengiz bir durumda buldu, bunun öğrenmek için hiçbir bilinçli çaba yapmadığı halde Richard malikaneye geri döndüğünde John, Virginia Satir’in bazı kalıplarını ondan modelledi. Etkinlikleri her gün biraz daha artıyordu. İki aylık süre artık üç haftaya inmişti.

 

Artık ellerinde iki tane etkin terapi modeli vardı. Bunlar kendi içlerinde bütündüler ve aynı zamanda birbirlerine karşıt özellikler taşıyorlardı. ‘Virginia Satir Modeli’ ve ‘Fritz Perls Modeli’. Aslında bu iki kişi birbirinden tamamıyla farklı iki karakterdiler. Patırtı gürültü çıkarmadan aynı odada yan yana oturmaları bile neredeyse olanaksızdı. Bu yüzden çok değerli örnek çift oldular. Kişisel üslupları çok farklı olduğundan, tedavi kalıplarındaki ortak özellikler daha açık bir şekilde görünüyordu.

 

Richard ve John daha sonra dünyaca ünlü hipnoterapist Milton Erickson’u modelleyerek, onun zengin hipnotik kalıplar koleksiyonunu çalışmalarına kattılar. Böylece iş dünyasında, eğitim ve sağlık alanlarında vb. başarılı olmuş kişilerin becerilerinin modellenme süreci hızla ilerledi ve eğitimler insanlara olağanüstü üretkenlik sağladı. Santa Cruz, Kalifornia 1972 Richard ve John’un yeni bir terapi okulu kurmak gibi bir amaçları yoktu. Sadece bu üçü başarılı ve birbirinden çok farklı terapistin kalıplarını ortaya çıkarmak ve bunları başkalarına aktarmak istiyorlardı. Teorilerle ilgilenmiyorlardı. Uygulanabilir ve öğretilebilir olan başarılı terapi modelleri ürettiler.

 

Birbirinden çok farklı kişilikler olan üç başarılı terapisti modelîeyip, hayret verici benzer kalıplar elde ettiler. Bu kalıpları alıp, rafine ettiler, katıksız hale getirdiler ve bir etkin iletişim modeline dönüştürdüler. John ve Richard bir dönem Gregory Bateson ile çok yakın ilişki kurdular. Bir ingiliz antropolog olan Gregory, iletişim ve sistemler teorisi üzerine yazılar yazıyordu. Biyoloji, Sibernetik, Antropoloji ve Psikoterapi gibi birçok farklı konu üzerine makaleler yayımlanmıştı. Şizofreni üzerine makaleleri yayımlanmıştı.

 

Şizofreni üzerine geliştirdiği “The Double Bind Theory” çok ünlüydü. NLP çalışmalarına katkısı büyük oldu. Bu çalışmalardan sonra NLP birbirini bütünleyen iki yönde ilerledi. Birincisi hangi alanda olursa olsun “Mükemmelliğin Kalıplarını Keşfetme” süreciydi. İkincisi başarılı insanların düşünme ve iletişim kurma becerilerinden yararlanarak etkin yollar kazanmaktı. Bu kalıplar ve beceriler tek başlarına da kullanılabilirdi fakat, aynı zamanda modelleme süreciyle geri bildirim sağlanarak daha da güçlendirilebilirdi.

 

Santa Cruz, 1975 Gregory Bateson John ve Richard’ın yazdığı Meta Model ile ilgili “The Structure of Magic” başlıklı çalışmalarını okuduğunda çok coşkuya kapıldı ve onlara Arizona, Phoenbc’te yaşayan terapist Milton Erickson ile temas kurmalarını önerdi. Hatta onlar için bir randevu aldı.

 

Milton Erickson en ileri düzeyde hipnoterapist uygulayıcısı olarak tanınıyordu. American Society for Clinical Hypnosis’in kurucu başkanıydı. Duyarlı ve başarılıydı. John ve Richard onunla ilgili çalışmalarını iki kitapta topladılar. “Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson Volume 1″ Meta Yaymları’ndan 1975 yılında yayımlandı. Judith Jelozier’in de yazarlarından biri olduğu “Volume 2″ ise 1977 yılında yayımlandı.

 

Özellikle Algı filtreleri konusunda bilgi içeriyordu. John ve Richard’ın “The Structure of Magic 1″ adlı kitapları 1975 yılında ve “Magic 2″ 1977 yılında yayımlandı. Santa Cruz, 1976 1976 baharında John ve Richard, Santa Cruz’un yüksek tepelerinden birinde, bir dağ evine kapandılar. Bütün görüşlerini ve keşiflerini ortaya döktüler. 36 saatlik bir maratonun sonunda bir kırmızı Kaliforniya şarabı açarak kendilerine şunu sordular: “Biz buna ne ad takacağız?” Bu sorgulamanın ardından ‘Neuro Linguistik Programming’ ortaya çıktı.

 

“Neuro” sözcüğü görme, işitme, koklama, tatma, dokunma ve hissetme gibi nörolojik süreçlerimize işaret ediyordu. Bilgimizi bu duyurular sağlıyor ve ardından davranışlarımız oluşuyordu.

 

Sadece görünmeyen düşünce süreçlerini değil, fikirler ve olaylar karşısında ki fizyolojik tepkilerimizi de kapsıyordu. Beden ve zihin, insan denen ayrılmaz bir birlik oluşturuyordu. “Linguistik” sözcüğü, başkalarıyla iletişimimizin temelinde yatan dili kullanma ve düşüncelerimizle davranışlarımızı düzenlememize işaret ediyordu. “Programlama” sözcüğü ise istediğimiz sonuçları üretmek için fikirlerimizi ve davranışlarımızı organize etmeyi seçebileceğimizi gösteriyordu.

 

NLP insanın öznel deneyiminin yapısıyla ilgilenir. Ne işittiğimizi ve ne hissettiğimizi nasıl organize edebileceğimizle ilgilenir. Dış dünyayı nasıl algıladığımızla ve nasıl filtre ettiğimizle ilgilenir. Bunu dil ile nasıl tanımlayabileceğimizle ve belirli sonuçları üretmek için nasıl davranabileceğimizle ilgilenir. Yıl 1977 1977 yılında John ve Richard Amerika’nın her yöresinde çok başarılı halka açık seminerler verdiler.

 

10 yıl içinde 100.000 kişi NLP çalışmalarına katıldı. 1979  yılında John ve Richard’m “Frogs into Princes” adlı kitapları yayımlandı. Kendi seminer notlarından düzenlenen bu kitapta; Çapalama,  Yeniden  Çerçeveleme,  Temsil  Sistemleri,  Uyum  ve Görsel Eğitim İpuçları gibi önemli NLP kalıpları içermekteydi. Best-seller oldu ve bir milyonun üzerinde sattı. 1980 yılında John ve Richard, Robert Dilts ve Judith Delozier ile birlikteNeuro-Linguistik Programming: Volume 1, The Study of The Structure of Subjective Experience” adlı kitabı yayımladılar.

 

1982 yılında John ve Richard’m “Reframing: Neuro-Linguistic Programming and The Transformation of Meaning” adlı kitapları yayımlandı. Bu kitap seminer notlarından oluşuyordu. 1987 yılında John ve Judith Delozier, “Turtles Ali The Way Down” adlı kitaplarını yayımladılar.

 

Seminer notlarından oluşan bu yazı da NLP’yi daha basit bir şekilde tanımladılar. Temel noktayı bilinç ve bilinç dışı süreçlerin dengelenmesi olarak belirlediler. Böylece “New Code” of NLP denilen yaklaşım ortaya çıktı. 1997 yılında John ile Richard’m yolları ayrıldı. NLP’nin isim hakkı mahkeme kararıyla Richard’m oldu. Günümüzde tüm dünyada binlerce NLP eğitimleri veren kuruluşlar olduğu gibi çeşitli üniversitelerde ders programı olarak eğitimleri verilmektedir.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.


NLP Eğitimi  eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :


İzmir  NLP Eğitimi için  0(232) 422 59 54 yada  0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya izmir NLP Eğitimi ni tıklayabilirsiniz.


İzmir Karşıyaka  NLP Eğitimi eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 -  0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz


Denizli’deki  NLP Eğitimi eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Denizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Antalya’daki  NLP Eğitimi eğitimlerimiz için  0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Muğla’daki  NLP Eğitimi eğitimlerimiz     0(252) 213 00 98 -  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
NLP’nin Tarihi başlıklı 10628 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın