• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Antalya NLP Master Practitioner

Antalya NLP Master Practitioner
Seçiniz

Eğitimin Amacı: Değişliklere açık bir birey olma ve uyum sağlayabilme yoluyla değişim sürecine adaptasyonunuzu kolaylaştırmayı hedefler. Edinilen temel NLP tekniklerini pekiştirerek, yeni teknikler öğrenmeye yönelik profesyonel adım atmanızı sağlar. 

NLP Practitioner sertifikasına sahip olan herkes, bu büyülü yolculuğa devam etmek istemesi halinde NLP Master Practitioner eğitimine katılabilir. Bu eğitim, uluslararası NLP standartlarına uygun şekilde NLP Practitioner seviyesinde beceri gösterebilen herkese açıktır.

NLP Master Practitioner eğitimi, NLP'nin uygulayıcısı konumuna gelmek adına teknik çalışma yoğunluklu bir eğitim sürecini içerir. 

Eğitimin amacı, iyi bir NLP uygulayıcısı olmak ve kendi olumlu bireysel dönüşümümüzün yanı sıra başka insanlar üzerinde de olumlu dönüşümler yaşamasına profesyonel anlamda destek verebilmek için ağırlıklı olarak NLP tekniklerini uygulama becerisini geliştirme programıdır. Eğitim sonunda katılımcılara uluslararası geçerliliği olan NLP Master Practıtıoner sertifikası verilir.

NLP Master Practitioner

•         Düşünce Değiştirme

•         Düşünce Değiştirmelere Devam

•         Sihirli Yöntemlerle bakma

•         Patern Interrupt (Kalıbın Kesintiye Uğratılması)

 •         Asıl Nedeni Bulmak

•         Sınır koyan İnancı Yeniden belirleme

•         Sıldın Anchor (Kayan Çapa)

 •         Olumlu Kelimeler

•         Kas Testi

•         İç Çatışmaları Bulma

•         Kas Testi  sonunda Sorulacak Sorular:

•         Kas Testinin Uygulanması

•         Hayallerin / Rüyaların Beklentiye Dönüşmesi

•         Ruh Halini Değiştirme :

•         Geçmişten Ders Almak. Walt Dısney Modelinin Mükemmellik Çemberi İle Birleştirilmesi

•         Meta Programlar

•         1.Meta Program: Benzerlik-Farklılık

•         2.Meta Program: Proaktif-Reaktif

•         3.Meta Program: Motivasyon Yönü

•         4.Meta Program: Motivasyon Kaynağı

•         5.Meta Program: Motivasyon Nedenleri

•         6.Meta Program: Çalışma Kapması

•         7.Meta Program: Çalışma Tarzı

•         8.Meta Program: Çalışma Organizasyonu

 •         9.Meta Program: Çalışma Kuralı Yapısı

•         10.Meta Program: Çalışma Stresi Tepkisi

•         11.Meta Program: Dikkat Yönü

•         12.Meta Program: İkna Edici

•         13.Meta Program:İkna Edici Modu

•         14.Meta Program:İçe Dönük –Arası-Dışa Dönük

•         Şüphe Giderici

•         Nlp Allergy Cure (Nlp Alerji Tedavisi)

•         Pırlanta (Elmas) Tekniği

•         Hiperaktif Çocuklar

•         Dil Kullanım İle Problemleri Yeniden Çerçeveleme

•         Hipnotik Dil Kalıpları

•         Double Induction

•         Mantık Seviyeleri

•         Yas / Derin Üzüntü Süreci

•         Antony Robıns’in 5 Sabah Sorusu:

•         Time Dıstortion (Zaman Bozulması)

•         Sleight Of Mount Patterns (Ağız Çabukluğu Kalıpları)

•         1.Niyet ( Intention)

•         2.Yeniden Tanımlama (Redefination)

•         3.Sonuç (Consequence)

•         4.Aşağı Ölçeklendirme( Detaylandırma ) ( Chunk Down)

•         5.Yukarı Ölçeklendirme (Genelleştirme ) (Chunk Up)

 •         6.Karşıt Örnek (Counter Example)

•         7.Metafor (Anology )

•         8.Karşıdakine Yansıtmak(Apply To Self)

•         9.Diğer  Sonuç (Another Outcme /What  Other Outcome)

•         10.Kriter Hiyerarşisi (Hierarchy Of Criteria)

•         11.Çerçeve Boyutunda Değiştirmek (Change Frame Size)

•         12.Meta Çerçeve (Meta Frame)

•         13.Dünya Modeli (Model Of The World)

•         14.Gerçeklik Stratejisi-VAKOG (Reality Strategy-VAKOG)

•         Meta Model Kısa Yolları

•         Bağımlılıktan Kurtulma

•         Metaforlar( fiziksel Hastalıklar İçin Kullanılabilir).

•         Çoklu Zaman Çizgisi

 •         Arkasından Kendini Çeken Şeylerden  Kurtarma

•         İnanç Molekülü

•         Derin Trans

•         Derin Trans Yoluyla Model İle Özdeşleşme

•         Göz Erişim İp Uçları

•         Göz Erişim İp Uçlarına Yardımcılar

•         Değerler / Kurallar

•         4 Ana Sahada 8’er Değerlerinizi Yazınız

•         Görsel Squash

•         Yeniden Kazıma(Re-Imprinting)

John ve Richard’m Hikayesi Her şey 1972 yılında Santa Cruz’daki Kalifornia Üniversitesi’nde John Grinder ile Richard Bandler’in tanışıp arkadaş olmalarıyla başladı. John Dilbilim asistanıydı. Richard psikoloji okuyordu, son sınıftaydı ve Geştalt terapisine çok ilgi duyuyordu. 

Arkadaşı Bob Spitzer’in yayınevi “Science and Behaviour Books” için Fritz Perls’in Geştalt uygulamalarıyla ilgili video kayıtlarını yazıya döküyordu. Bu yazılar daha sonra “Eyewitness To Therapy” adlı kitabın temelini oluşturdu. Bob Spitzer’in Santa Cruz yakınlarında bir malikanesi vardı ve sık sık dostları oraya gelip bazen günlerce kalırlardı. 1972 yılında Gregory Bateson’un orada kaldığı dönemde, Bandler malikaneye gidip Bateson’un yanındaki odada kalmaya başladı. Bu çalışmalara katılanlar genellikle öğrenciler ve semt sakinleriydi. Beş dolar ödüyorlardı.
 
Richard, John ile temas kurarak Geştalt çalışmalarına katılmasını teklif etti. John bu konulara karşı çok meraklıydı ve Richard onun Geştalt çalışmalarım başarıyla yönetebileceğini daha baştan biliyordu. Richard, John’a Geştalt Terapisinin nasıl uygulandığım, John da Richard’a kendi bilgilerini ve becerilerini öğretti. 

Böylece John, Richard’m yönettiği pazartesi geceleri grup çalışmalarına katılmaya başladı. Bu çalışmalar sırasında Richard’ı modelliyordu. Önemli kalıpları, göz hareketlerini, farklı ses tonlamalarını kullanmayı öğrenmişti. İki ayda Bandler’in kalıplarını ve performansını onun. gibi uygulayabilir hale gelmişti. Kısa bir süre sonra John, Perşembe akşamlan “Hızlandırılmış Mucize” adım verdiği grup çalışmalarını yönetmeye başladı.
 
Richard ünlü aile terapisti Virginia Satir’in Kanada’da düzenlediği bir ay süren eğitim (training) programını gözlemleme ve videoya çekme işi aldığında buna çok sevindi. Daha önce karşılaşmışlardı ve hatta arkadaş bile sayılabilirlerdi. Tüm programı, dışarıdan izole edilmiş küçük kayıt odasından izledi. Dışarıyla bağlantısını sadece seminer odasındaki mikrofonlar sağlıyordu. 

Bir kulağıyla seminer odasındaki konuşmaları dinlerken, diğer kulağıyla Pink Floyd dinliyordu. Son hafta Virginia bir danışmanlık durumu oluşturdu ve katılımcılardan, o güne kadar edindikleri malzemeleri kullanarak bunu çözmelerini istedi. Hiçbiri bunu başaramadı. Richard hariç kayıt odasından bir fırtına gibi dışarı fırlayan Richard, danışmanlık sorunuyla ilgili görüşlerini açıkladı. Virginia onu dinledikten sonra “Tamamıyla doğru!” Böylece, Richard bir anda kendisini, Virginia’nm terapi kalıplarını herkesten daha fazla bilen esrarengiz bir durumda buldu, bunun öğrenmek için hiçbir bilinçli çaba yapmadığı halde.
 
1 4 Adem Özbay – Cengiz Erengil Richard malikaneye geri döndüğünde John, Virginia Satir’in bazı kalıplarını ondan modelledi. Etkinlikleri her gün biraz daha artıyordu. İki aylık süre artık üç haftaya inmişti. Artık ellerinde iki tane etkin terapi modeli vardı. Bunlar kendi içlerinde bütündüler ve aynı zamanda birbirlerine karşıt özellikler taşıyorlardı. 

‘Virginia Satir Modeli’ ve ‘Fritz Perls Modeli’. Aslında bu iki kişi birbirinden tamamıyla farklı iki karakterdiler. Patırtı gürültü çıkarmadan aynı odada yan yana oturmaları bile neredeyse olanaksızdı. Bu yüzden çok değerli örnek çift oldular. Kişisel üslupları çok farklı olduğundan, tedavi kalıplarındaki ortak özellikler daha açık bir şekilde görünüyordu.

 Richard ve John daha sonra dünyaca ünlü hipnoterapist Milton Erickson’u modelleyerek, onun zengin hipnotik kalıplar koleksiyonunu çalışmalarına kattılar. Böylece iş dünyasında, eğitim ve sağlık alanlarında vb. başarılı olmuş kişilerin becerilerinin modellenme süreci hızla ilerledi ve eğitimler insanlara olağanüstü üretkenlik sağladı.
 
Santa Cruz, Kalifornia 1972 Richard ve John’un yeni bir terapi okulu kurmak gibi bir amaçları yoktu. Sadece bu üçü başarılı ve birbirinden çok farklı terapistin kalıplarını ortaya çıkarmak ve bunları başkalarına aktarmak istiyorlardı. Teorilerle ilgilenmiyorlardı. Uygulanabilir ve öğretilebilir olan başarılı terapi modelleri ürettiler.

 Birbirinden çok farklı kişilikler olan üç başarılı terapisti modelîeyip, hayret verici benzer kalıplar elde ettiler. Bu kalıpları alıp, rafine ettiler, katıksız hale getirdiler ve bir etkin iletişim modeline dönüştürdüler. John ve Richard bir dönem Gregory Bateson ile çok yakın ilişki kurdular. 

Bir ingiliz antropolog olan Gregory, iletişim ve sistemler teorisi üzerine yazılar yazıyordu. Biyoloji, Sibernetik, Antropoloji ve Psikoterapi gibi birçok farklı konu üzerine makaleler yayımlanmıştı. Şizofreni üzerine makaleleri yayımlanmıştı. Şizofreni üzerine geliştirdiği “The Double Bind Theory” çok ünlüydü.
 
NLP çalışmalarına katkısı büyük oldu. Bu çalışmalardan sonra NLP birbirini bütünleyen iki yönde ilerledi. Birincisi hangi alanda olursa olsun “Mükemmelliğin Kalıplarını Keşfetme” süreciydi. İkincisi başarılı insanların düşünme ve iletişim kurma becerilerinden yararlanarak etkin yollar kazanmaktı. 

Bu kalıplar ve beceriler tek başlarına da kullanılabilirdi fakat, aynı zamanda modelleme süreciyle geri bildirim sağlanarak daha da güçlendirilebilirdi. Santa Cruz, 1975 Gregory Bateson John ve Richard’ın yazdığı Meta Model ile ilgili “The Structure of Magic” başlıklı çalışmalarını okuduğunda çok coşkuya kapıldı ve onlara Arizona, Phoenbc’te yaşayan terapist Milton Erickson ile temas kurmalarını önerdi.

 Hatta onlar için bir randevu aldı. Milton Erickson en ileri düzeyde hipnoterapist uygulayıcısı olarak tanınıyordu. American Society for Clinical Hypnosis’in kurucu başkanıydı. Duyarlı ve başarılıydı. John ve Richard onunla ilgili çalışmalarını iki kitapta topladılar. “Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson Volume 1″ Meta Yaymları’ndan 1975 yılında yayımlandı. Judith Jelozier’in de yazarlarından biri olduğu “Volume 2″ ise 1977 yılında yayımlandı. Özellikle Algı filtreleri konusunda bilgi içeriyordu. John ve Richard’ın “The Structure of Magic 1″ adlı kitapları 1975 yılında ve “Magic 2″ 1977 yılında yayımlandı.
 
Santa Cruz, 1976 1976 baharında John ve Richard, Santa Cruz’un yüksek tepelerinden birinde, bir dağ evine kapandılar. Bütün görüşlerini ve keşiflerini ortaya döktüler. 36 saatlik bir maratonun sonunda bir kırmızı Kaliforniya şarabı açarak kendilerine şunu sordular: 

“Biz buna ne ad takacağız?” Bu sorgulamanın ardından ‘Nevro Linguistik Programming’ ortaya çıktı. “Nevro” sözcüğü görme, işitme, koklama, tatma, dokunma ve hissetme gibi nörolojik süreçlerimize işaret ediyordu. Bilgimizi bu duyurular sağlıyor ve ardından davranışlarımız oluşuyordu. Sadece görünmeyen düşünce süreçlerini değil, fikirler ve olaylar karşısında ki fizyolojik tepkilerimizi de kapsıyordu. Beden ve zihin, insan denen ayrılmaz bir birlik oluşturuyordu.
 
“Linguistik” sözcüğü, başkalarıyla iletişimimizin temelinde yatan dili kullanma ve düşüncelerimizle davranışlarımızı düzenlememize işaret ediyordu. “Programlama” sözcüğü ise istediğimiz sonuçları üretmek için fikirlerimizi ve davranışlarımızı organize etmeyi seçebileceğimizi gösteriyordu. 

NLP insanın öznel deneyiminin yapısıyla ilgilenir. Ne işittiğimizi ve ne hissettiğimizi nasıl organize edebileceğimizle ilgilenir. Dış dünyayı nasıl algıladığımızla ve nasıl filtre ettiğimizle ilgilenir. Bunu dil ile nasıl tanımlayabileceğimizle ve belirli sonuçları üretmek için nasıl davranabileceğimizle ilgilenir. Yıl 1977 1977 yılında John ve Richard Amerika’nın her yöresinde çok başarılı halka açık seminerler verdiler. 

10 yıl içinde 100.000 kişi NLP çalışmalarına katıldı. 1979  yılında John ve Richard’m “Frogs into Princes” adlı kitapları yayımlandı. Kendi seminer notlarından düzenlenen bu kitapta; Çapalama,  Yeniden  Çerçeveleme,  Temsil  Sistemleri,   Uyum  ve Görsel Eğitim İpuçları gibi önemli NLP kalıpları içermekteydi. Best-seller oldu ve bir milyonun üzerinde sattı. 1980 yılında John ve Richard, Robert Dilts ve Judith Delozier ile birlikte “Neuro-Linguistik Programming: Volume 1, The Study of The Structure of Subjective Experience” adlı kitabı yayımladılar.
 
1982 yılında John ve Richard’m “Reframing: Neuro-Linguistic Programming and The Transformation of Meaning” adlı kitapları yayımlandı. Bu kitap seminer notlarından oluşuyordu. 1987 yılında John ve Judith Delozier, “Turtles Ali The Way Down” adlı kitaplarını yayımladılar. Seminer notlarından oluşan bu kitapta NLP’yi daha basit bir şekilde tanımladılar. Temel noktayı bilinç ve bilinç dışı süreçlerin dengelenmesi olarak belirlediler. Böylece “New Code” of NLP denilen yaklaşım ortaya çıktı. 1997 yılında John ile Richard’m yolları ayrıldı. 

NLP’nin isim hakkı mahkeme kararıyla Richard’m oldu. Günümüzde tüm dünyada binlerce NLP eğitimleri veren kuruluşlar olduğu gibi çeşitli üniversitelerde ders programı olarak eğitimleri verilmektedir.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

Denizli’daki  NLP Teknikleri eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veyaDenizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir’deki NLP Teknikleri eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya izmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya’daki  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - -
Antalya NLP Master Practitioner başlıklı 2232 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın