• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Eğitimi Antalya

NLP Eğitimi Antalya
Seçiniz

NLP başlıbaşına pozitif bir fikir sistemidir. Kimi insanlar geçmişteki kötü vakalara takılarakyaşamını devam ettirirler ; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir yaşamyaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceğiplanlamayı öğreten bir bilimdir.

NLP'ningeçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların veyaşanmışlıkların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de birmisyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. Bu sayede de gündelik hayatlarınıdaha olumlu yaşama şansına sahip olurlar.

NLP duygu vedüşüncelerimizi, bizi daha iyi  konumagetirecek şekilde kullanmanın yollarını gösterirken, iç ve dış iletişimimiziniyi mi olması icap ettiğini de anlatır. Son yıllarda NLP ile satış ve pazarlamaalanında birçok yenilik yapılmıştır. NLP'nin çok çeşitli kullanım bölgelerivardır.

Richard ünlüaile terapisti Virginia Satir’in Kanada’da düzenlemiş olduğu bir ay süreneğitim (training) programını gözlemleme ve videoya çekme işi aldığında buna çoksevindi. Daha önce karşılaşmışlardı ve hatta arkadaş bile sayılabilirlerdi. Tümprogramı, dışarıdan izole edilmiş küçük kayıt odasından izledi. Dışarıyla bağlantısını bir tek seminer odasındaki mikrofonlar sağlıyordu.

Bir kulağıyla seminer odasındaki konuşmaları dinlerken, diğer kulağıyla Pink Floyddinliyordu. Son hafta Virginia bir danışmanlık durumu oluşturdu ve katılımcılardan, o güne kadar edindikleri malzemeleri kullanarak bunuçözmelerini istedi. Hiçbiri bunu başaramadı.

Richard hariç kayıt odasından birfırtına gibi bir anda çıkan Richard, danışmanlık sorunuyla ilgili görüşleriniaçıkladı. Virginia onu dinledikten sonrasında “tüm bunlarıyla doğru!” Böylece,Richard aniden kendisini, Virginia’nm terapi kalıplarını herkesten daha çok bilen esrarengiz bir durumda buldu, bunun öğrenmek için asla bir bilgili çabayapmadığı biçimde.

1 4 AdemÖzbay – Cengiz Erengil Richard malikaneye geri geldiğinde John, Virginia Satır’inbazı kalıplarını ondan modelledi. Etkinlikleri her gün biraz daha artıyordu.İki aylık süre artık üç haftaya inmişti. Artık ellerinde iki tane etkin terapimodeli vardı. Bunlar kendi içlerinde bütündüler ve bununla beraber birbirlerinekarşıt özellikler taşıyorlardı.

‘VirginiaSatir Modeli’ ve ‘Fritz Perls Modeli’. Aslında bu iki fert birbirinden hepsiyle farklı iki karakterdiler. Patırtı gürültü çıkarmadan aynı odada yan yana oturmaları bile hemen hemen olanaksızdı. Bu nedenle çok değerli örnek çift oldular. Kişisel üslupları çok farklı olduğundan, tedavi kalıplarındaki ortaközellikler daha açık bir halde görünüyordu.

Richard ve John daha sonra dünyaca ünlühipnoterapist Milton Erickson’u modelleyerek, onun zengin hipnotik kalıplarkoleksiyonunu çalışmalarına kattılar. Böylece iş dünyasında, eğitim ve sıhhatalanlarında vb. Başarılı olmuş kişilerin becerilerinin modellenme süreci iyigelişti ve eğitimler insanlara olağanüstü üretkenlik sağladı.

Santa Cruz,Kalifornia 1972 Richard ve John’un yeni bir terapi okulu oluşturmak benzerbiçimde bir amaçları yoktu. Sadece bu üçü başarılı ve birbirinden çok farklıterapistin kalıplarını ortaya çıkarmak ve bunları başkalarına aktarmakistiyorlardı. Teorilerle ilgilenmiyorlardı. Uygulanabilir ve öğretilebilir olanbaşarılı terapi modelleri ürettiler.

Birbirinden çok farklı kişilikler olan üçbaşarılı terapisti modelleyip, hayret verici benzer kalıplar elde ettiler. Bukalıpları alıp, rafine ettiler, katıksız hale getirdiler ve bir etkin iletişim modeline dönüştürdüler. John ve Richard bir dehemmiyet GregoryBateson ile çok yakın ilişki kurdular.

Bir ingilizantropolog olan Gregory, iletişim ve sistemler teorisi üzerine yazılar yazıyordu. Biyoloji, Sibernetik, insanbilim ve Psikoterapi şeklinde varoldukçafarklı konu üzerine makaleler yayımlanmıştı. Şizofreni üzerine yazıları yayımlanmıştı. Şizofreni üzerine geliştirdiği “The Double Bind Theory” çokünlüydü

NLP çalışmalarına katkısı büyük oldu. Bu çalışmalardan sonrasında NLP birbirinibütünleyen iki yönde ilerledi. Birincisi hangi alanda olursa olsun“Mükemmelliğin Kalıplarını Keşfetme” süreciydi. İkincisi başarılı birey düşünmeve bildirişim kurma becerilerinden yararlanarak etkin yollar kazanmaktı.

Bu kalıplarve beceriler tek adım atarına da kullanılabilirdi fakat, bununla birliktemodelleme süreciyle geri bildirim sağlanarak daha da güçlendirilebilirdi. SantaCruz, 1975 Gregory Bateson John ve Richard’ın yazdığı Meta Model ile ilgili“The Structure of Magic” başlıklı çalışmalarını okuduğunda çok coşkuya kapıldıve onlara Arizona, Phoenbc’te yaşayan terapist Milton Erickson ile temaskurmalarını önerdi.

Hatta onlar için bir randevu aldı. MiltonErickson en ileri düzeyde hipnoterapist uygulayıcısı olarak tanınıyordu.American Society for Clinical Hypnosis’in kurucu başkanıydı. Duyarlı vebaşarılıydı. John ve Richard onunla ilgili çalışmalarını iki kitaptatopladılar. “Patterns of Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson Volume 1″Meta Yaymları’ndan 1975 senesinde yayımlandı. Judith Jelozier’in deyazarlarından biri olduğu “Volume 2″ ise 1977 senesinde yayımlandı. ÖzellikleAlgı filtreleri konusunda data içeriyordu. John ve Richard’ın “The Structure ofMagic 1″ adlı kitapları 1975 senesinde ve “Magic 2″ 1977 senesinde yayımlandı.

Santa Cruz,1976 1976 baharında John ve Richard, Santa Cruz’un yüksek tepelerinden birinde,bir dağ evine kapanmış oldular. Tüm görüşlerini ve keşiflerini ortaya döktüler.36 saatlik bir maratonun nihayetinde bir kırmızı Kaliforniya şarabı açarakkendilerine şunu sordular:

“bizler bunane ad takacağız?” Bu sorgulamanın peşinden ‘Nevro Linguistik Programming’ortaya çıktı. “Nevro” sözcüğü görme, işitme, koklama, tatma, dokunma vehissetme benzer biçimde nörolojik süreçlerimize işaret ediyordu. Bilgimizi buduyurular sağlıyor ve peşinden davranışlarımız oluşuyordu. Sadece görünmeyendüşünce süreçlerini değil, fikirler ve vakalar karşısında ki fizyolojiktepkilerimizi de kapsıyordu. Gövde ve zihin, insan denen ayrılmaz bir birlikoluşturuyordu.

“Linguistik”sözcüğü, başkalarıyla iletişimimizin temelinde yatan dili kullanma vedüşüncelerimizle davranışlarımızı düzenlememize işaret ediyordu. “Programlama” sözcüğüise istediğimiz neticeleri üretmek için fikirlerimizi ve davranışlarımızıorganize etmeyi seçebileceğimizi gösteriyordu.

NLP insanınöznel deneyiminin yapısıyla ilgilenir. Ne işittiğimizi ve ne hissettiğimizi iyimi organize edebileceğimizle ilgilenir. Dış dünyayı iyi mi idrakladığımızla veiyi mi filtre ettiğimizle ilgilenir. Bunu dil ile iyi mi tanımlayabileceğimizleve belirli neticeleri üretmek için nasıl davranabileceğimizle ilgilenir. Yıl1977 1977 yılında John ve Richard Amerika’nın her yöresinde çok başarılı halkaaçık seminerler verdiler.

10 yıliçinde 100.000 fert NLP çalışmalarına katıldı. 1979  yılında John ve Richard’m “Frogs intoPrinces” adlı kitapları yayımlandı. Kendi seminer notlarından düzenlenen bukitapta; Çapalama,  yeniden  Çerçeveleme, Temsil  Sistemleri,   Uyum ve Görsel Eğitim İpuçları şeklinde önemli NLP kalıpları içermekteydi.Best-seller oldu ve bir milyonun üzerinde sattı. 1980 senesinde John veRichard, Robert Dilts ve Judith Delozier ile birlikte “Neuro-LinguistikProgramming: Volume 1, The Study of The Structure of Subjective Experience”adlı kitabı yayımladılar.

1982 yılındaJohn ve Richard’m “Reframing: Neuro-Linguistic Programming and TheTransformation of Meaning” adlı kitapları yayımlandı. Bu kitap seminernotlarından oluşuyordu. 1987 yılında John ve Judith Delozier, “Turtles Ali TheWay Down” adlı kitaplarını yayımladılar. Seminer notlarından oluşan bu kitapta NLP’yi daha sıradan bir şekilde tanımladılar. Temel noktayı bilinç ve bilinçdışı süreçlerin dengelenmesi olarak belirlediler. Böylece “New Code” of  NLPdenilen yaklaşım ortaya çıktı. 1997 senesinde John ile Richard’m yolları ayrıldı.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

Denizli’daki  NLP Teknikleri eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veyaDenizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir’deki NLP Teknikleri eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya izmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya’daki  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - - - - -
NLP Eğitimi Antalya başlıklı 2089 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın