• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP nedir? Ne işe yarar?

NLP nedir? Ne işe yarar?
Seçiniz

Temsil Sistemleri Görsel, İşitsel, Kinestetik İngilizce veTürkçe biliyorsunuz ki, tanıştığınız Türkçe bilmeyen İngiliz  ile Türkçe konuşmaya çalışır mıydınız?Elbette iletişim oluşturmak için onun dilini kullanırdınız, öyle değil mi?

Böylece onunla uyumlu bir bağ kurardınız. Her birimizin idraklamak için beşduyusu var.  Görme, işitme, dokunma,tatma, koklama. Ve bunlarla birlikte bir de altıncı "duyumuz" var;onunla da seziyoruz.

Dış tesir ve tepkiler bizlere duyusal yolları kullanarakulaşıyor. Ama bu duyular her birimizde farklı kapasitelerde canlılık buluyor.Hatta kimilerinde bazı duyular tamamen kapalı olabiliyor. Kör bir insanın görmeduyusunun olmaması, çoğu kişide sezgisel idraklamanın az kullanılması ve ya hiçkullanılmaması benzer biçimde. Azca kullanılan ve hiç kullanılmayan her duyukörelir. Tümüyle yok olması söz mevzusu olmaz ama körelir.

Çocukluk çağlarında yaşamış olduğumuz deneyimler, kendimizikorumak için kimi zaman bizi bazı duyularımızı kullanmaktan alıkoyar.. örneğinçoğu erkek, daha minik yaşlarda duygularını bastırmanın erkeklik oldu bilincinifark etmeden kazanır ve benimser. Duygusallığı zayıflık olarak niteler ve kabuleder.

Duyguları en iyi betimleyen sezgisel algılama bir çokerkekte genç yaştan itibaren körelir , anlamını yitirir. Bizler kendigeçmişimize bakılırsa bazı duyularımızı daha az, bazılarını daha çokkullanmışızdır ve buna devam ederiz. Beyazperde oyuncusu bir baba ile ressam bir annenin çocuğunun görselliğive sezgisel konulardaki niteliği naturel olarak daha gelişmiş olacaktır.

Babası müzik direktörü, anası bir müzisyenin kızı olanMozart, daha ana rahmindeyken müziği ruhuna işlemişti. Anası Mozart'ahamileliği boyunca müzik dinleterek onun hayatını değiştirmişti. Babası daha ohayata gelmeden ona her gün keman çalıyordu. Dört yaşında müzikal deha olarakmalum ve kabul edilen Mozart'ın işitselliğinin çok gelişmiş bulunduğunugörebiliriz.

6-15 yaş arası  sevilen, ilgi gören, kucaklanan, okşanan,çocuklarda kinestetik temsil sistemi gelişmiş oluyor. Kinestetik derken sözkonusu dokunma, tat, koku ve sezgisel algılama gücü kastedilir. Kinestetiksözcüğü bazı kitaplarda "duygusal" olarak çevrildiği görülür. İngilizce"emotional" kelimesi de duygusal olarak çevriliyor.

Duygusallık kimine göre de zayıflığı çağrıştırır. Duygularınkişiyi yönetmesi de denilebilir bu duruma. Çoğu kez de duyarlı sözcüğü ile eşanlamlı olarak kullanılır. Oysa duyarlı insan duygularının denetimini sağlıklıbir halde yönlendirebilen, başkalarının duygularına da aynı özenli tepkiyigösterebilen kişidir.

Duygusal birey ise kendi duygularını önemser fakat onlarısağlıklı ve net bir halde ifade edemez. Başkalarının duygularına ise duyarsıztepkiler izah edebilir. Sıklıkla anlaşılamamaktan hastalık duyduğunu ifadeeder. İnsanlar için, tüm canlılarda olduğu şeklinde dokunulmak ve dokunmak birgereksinimi olarak belirtilir..

Sevilen kedilerin tüyleri daha parlak olur örneğin, çocukkucağa alınmak,ilgi gösterilmesini ister. Yaşamcığınızı yanlızca kinestetikyolu kullanarak sürdürebilir misiniz? Göremeden, işitemeden veya konuşmadan?Helen Keller bunu başarmış biri. 1880-1968 yıllarında yaşamış Amerikalıpedagog.

Helen Keller'ı diğer pedagoglardan ayıran özellik doğuştandiyebildiğimiz kör, sağır ve dilsiz olmasıdır. On dokuz aylıkken geçirdiğihastalık sonucunda görme, işitme ve konuşma kabiliyetini yitirmişti. Keller'ınhayatı,ufak yaşta yaşamına giren bir öğretmenle değişti. Yapmış olduklarıylabir efsane olan öğretmen Anne Sullivan, Keller'ın yaşamında dönüm noktasıolmuştur. Anne Sullivan'ın kendisi de kısmen kördü. Sullivan, Helen'e bir tekokuma yazmayı öğretmedi, normal bir eğitim almasını da yardımcı oldu.

1900 senesinde girmiş olduğu Radcliffe Kolejini, normalöğrenciler şeklinde bitirdi. İngilizce'yle beraber Almanca, Fransızca, Latinceve Rusça'yı da öğrendi. Aynı öğretmeni şeklinde yaşamını kör ve sağırlarıngelişimleri için adadı ve çok sayıda kitap yazdı. O, insan beyninin enerjisininde güçlü bir örneği diyebiliriz.

Yaşamının ilk on dokuz ayında zihninde yer etmiş yalnız"su" sözcüğünden yola çıkarak başarmış olduğu her şey, beyninkullanıldığı zaman, olağanüstü kapasitesi kanıtlayan bir mucizenin canlıörneği. Helen Keller yaşamı parmak uçlarıyla tanıdı ve keşfetti. Bakan körler,işiten sağırlar ve konuşan dilsizler tabirini göz önüne alırsak o gören birkör, işiten bir sağır ve kendini ifade edebilen ve kendini anlamlandırabilenbir dilsizdi.

Bizler için görkemli bir örnek olma yolunda ilerleyen biryapıya haizdir Helen Keller. Hepimiz her algı kanalını belli bir ölçüde, fakatbazı algı kanallarını daha ağırlıklı kullanırız. Ağırlıklı kullandığımızduyular iş seçimimizi etkisinde bırakır, eşimizle ilişkilerimizde olumlu ve yanegatif tepkiler yaratır.

İş ve sosyal görüşmelerimizde karşımızdaki bireyle birebir uyumsağlamak bile buna dayandırılabilir. İnsanlar arası uyum, anlaşıldığını farketmekten ve  bilmekten  geçer. Tam isabetli algılama için duyusalmüzik aletlerimizi "bilememiz", akordunu tutturmamız, altı duyumuzuda yine açık ve anlamakta güçlük çekmeyen hale getirmemiz gerekir. Aynısağlıklı dünya gelen bir bebeğin güçlü idrak etme kapasitesi benzer biçimde.

Bebekler dışsalverileri, beden diliyle verilen mesajları güçlü ve net bir şekilde idraklar.Ses tonlamalarının anlamını yetişkinlerden daha güçlü fark ederler vealgılarlar. Her şeye coşku ve merakla bakar, her sesi dinler, her şeye dokunmakisterler; Bebekler bu anlamda saf sezgiyi bize açıklar.

Mantık dediğimiz olgu, altı yaşında gelişmeye başlar. Ozamana kadar dünyayı ve kendisini altı duyusuyla tanımaya çalışır. Daha mantığıtam anlamıyla gelişmemiş bir çocuk kendisine söylenen her şeyi doğru kabul ederve bilinçaltına şekilde kaydeder. Bu nedenle çocuklukta anne babalar tarafıncaverilen mesajların niteliği ve sezi gücü çok önemlidir. Çocukların özgüveninintemeli sıfır-altı yaşlan içinde adım atar.

Bilinçaltında bulunan mesajlar hiçbir vakit yok olmaz.Bilince çıkarılıp bireylerin önüne atılmadığı sürece hayatımızı farkında bileolmadan yönetir. Ergin ve yetişkinlik dönemlerinde yaşadığımız başarısızdurumların , korkuların, dengesiz ilişkilerin, bedensel, zihinsel ve duygusalhastalıkların alt yapısında çocukluğumuzdan gelen sağlıksız bilinçaltı düzenivardır Cari Gustav Jung'un dediği gibi: şuuraltımızdaki kayıtlar bilinceçıkmadıkça karşımıza yazgı olarak çıkar.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır. 

NLP Eğitimi eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

Denizli’daki  NLP Teknikleri eğitimlerimiz   0 (258) 213 0 999-  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veyaDenizli NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir’deki NLP Teknikleri eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya izmir NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir Karşıyaka  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için .0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Karşıyaka NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz

Antalya’daki  NLP Teknikleri eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya NLP Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - - -
NLP nedir? Ne işe yarar? başlıklı 3502 kişi tarafından okundu ve kişi tarafından yorumlandı

Ayrıntılı Bilgi İçin Biz Sizi Arayalım

  
 
 

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın