• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla Nlp Eğitimi

NLP

Nöro, nöroloji, beyin, beyinsel… Nöro ile dış dünyayı algıladığımız tüm temsil sistemleri, fikir, algı ve davranışlarımızın temelini oluşturan tüm beyinsel süreçler kastedilmektedir. Linguistik, ingilizce language’dan gelen dilsel anlamını taşır. Bütün duyu, davranış ve isteklerimizi ifade etmenin en önemli enstrumanlarından birisi olan dilimiz ve etkileşim ve iletişimimize şekil veren bütün dilsel modeller, linguistik olarak adlandırılmıştır. Neuro zihin veya beyin, merkezi sinir sistemi ve daha çok hissettiğimiz, gördüğümüz, işittiğimiz, tattığımız ve kokladığımız duyguları ifade eder. Bunlar sayesinde dış dünya ile bildirişim kurarız. Hafıza ve hayal gücü de iç kişiliğimizle iletişim kurmamızı sağlar. Linguistic iletişim için olduğu kadar düşünceler için de önemli bir unsur olan dile hem sözel bununla birlikte sözsüz gönderme yapar. Programlama terimini genellikle yazılım ve kişisel bilgisayarlar