• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Antalya Nlp Master Practitioner

Seçiniz

Eğitimin Amacı: Değişliklere açık bir birey olma ve uyum sağlayabilme yoluyla değişim sürecine adaptasyonunuzu kolaylaştırmayı hedefler. Edinilen temel NLP tekniklerini pekiştirerek, yeni teknikler öğrenmeye yönelik profesyonel adım atmanızı sağlar. NLP Practitioner sertifikasına sahip olan herkes, bu büyülü yolculuğa devam etmek istemesi halinde NLP Master Practitioner eğitimine katılabilir. Bu eğitim, uluslararası NLP standartlarına uygun şekilde NLP Practitioner seviyesinde beceri gösterebilen herkese açıktır. NLP Master Practitioner eğitimi, NLP'nin uygulayıcısı konumuna gelmek adına teknik çalışma yoğunluklu bir eğitim sürecini içerir. Eğitimin amacı, iyi bir NLP uygulayıcısı olmak ve kendi olumlu bireysel dönüşümümüzün yanı sı

Nlp Eğitimi Antalya

Seçiniz

NLP başlıbaşına pozitif bir fikir sistemidir. Kimi insanlar geçmişteki kötü vakalara takılarakyaşamını devam ettirirler ; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir yaşamyaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceğiplanlamayı öğreten bir bilimdir. NLP'ningeçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların veyaş

Nlp Kursları

Seçiniz

NLP’nin 1970'lerin ortalarından beri popülerliği artmaktadır. NLP(Neuro Linguistic Programming) Türkçesi sinir dili programlaması. İnsanın mükemmelliği üzerine yapılan bir bilimdir NLP. NLP(Neuro Linguistic Programming), Tanımamızı , deneyimlerimizi daha iyi anlamlandırmamıza ve başkalarıyla daha verimli bir iletişim kurmamız için bize olanaklar tanıyor. NLP(Neuro Linguistic Programming), hem de kendi iç ve dış uyumu yakalamamızı sağlıyor. NLP(Neuro Linguistic Programming) ile gündelik hayatımızda bizlere engel olan tüm duygusal ağırlıkları ortadan kaldırabiliriz. NLP(Neuro Linguistic Programming), ile her istediğimizi yapmak ve istediğimiz yere ulaşmak mümkün. NLP mezuniyet belgesi eğitimi katılımcılarına, detaylı yazılı döküman verilecektir. NLP sertifika eğitimleri, Sn. Cemal KONDU tarafınca verilmektedir. MTI (Mind Training Institute) tarafından onaylı olarak verilen NLP mezuniyet belgesi Sertifikası, yüksek eğitim standartları sayesinde tüm düny

Nlp Danışmanlık

Seçiniz

1970’li yılların başlangıcında, dilbilimci John Grinder ile matematikçi Richard Bandler, başarıyı gerçekleştiren etmenleri merak ettiler. Niçin kimi insanoğlu başarıyı elde edebiliyorlar ve kimileri ise bundan yoksun kalıyorlar. Başarılı olanları öbürlerinden ayıran en önemli etmen neydi? Ve birbirinden farklı alanlarda etkinlik gösteren, fakat çok başarılı oldukları ispatlanmış insanları incelemeye başladılar. Bu insanlardan bazıları, Virgin Satir (Aile Terapisti), George Bateson (Antropolog), Fritz Persl (Gestaltın kurucusu), Milton Erickson (çağıl hipnoterapinin kurucusu)’dur. Çoğu zaman kendilerinin bile bilincinde olmadıkları bir strateji uyguluyorlardı. Ve detaylar ne kadar varlıklı olsa da, başarının stratejisi ortak bir ana kalıp içerisine oturuyordu. NLP'nin Faydaları idrakların genişlemesi Dilin doğru bir halde kullanımı Davranış modellemesi yapabilme İçimizdeki mevcut kaynakların etkin kullanıl

İzmir Karşıyaka Nlp Eğitimleri

Seçiniz

Nöro Linguistic Programming (Sinir Dili Programlaması) NÖRO (nöro) = Nörolojik sistem vücudumuzun fizyolojik faaliyetlerini ve beş duyu organımızdan gelen detayları uygulama yöntemidir. LINGUISTIC (linguistik) = Kullanılan dilin çevremizdeki insanlarla ve kendimizle kurduğumuz bildirişimini ve etkilerini şekillendirir. PROGRAMMING (Programlama) = Zihni süreçleri ifade eder. Bilgisayar bilimindeki programlama teriminin insan üzerine uygulanmış halidir. NLP için kişinin kendisini, en mükemmel olabilme sanatı yada zihnin kullanma kılavuzu da diyebiliriz. NLP kişisel deneyimlerin dizgesel doğasını araştıran bir bilimdir. NLP, (Nöro Linguistik Programming), veya “sinir dili programlaması”, nörolojimizin yeni algı düzeyleri ve sonuçlar üretme düzeyinin bir sınırı olmadığını, ona bu sınırı, Dil yapılarını kullanarak, bizim verdiğimiz tezini savunur. Başarılı bir kişiyi modellemek demek, aslına bakarsan, bizi aynı alanda başarısız kılan programımızı

Nlp Eğitimileri

NLP

NLP Açılımı : NLP başlı başına pozitif bir fikir sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki kötü olaylara takılarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne yoğunlaşmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP'nin geçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü vakaların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. İşte bu sebepten de günlük hayatlarını daha pozitif yaşama şansına sahip olurlar. NLP duygu ve düşüncelerimizi, bizi daha iyi bir duruma getirecek şekilde kullanmanın yollarını gösterirken, iç ve dış iletişimimizin nasıl olması gerektiğini de anlatır. Günümüzde NLP ile satış ve pazarlama alanında birçok yenilik yapılmıştır. NLP'nin çok çeşitli kullanım bölgeleri vardır. Bunlardan bazıları eğitim, aile içi iletişimi, sağlık, iş dünyası, terapi, spor ve bireysel danışmanlıktır. Kısaca hayatın he

Nlp Kursları Antalya

Seçiniz

Beyni Kullanma Klavuzu - NLP : NLP her şeyin kendi kendine, beklenenin de ötesinde bir rahatlıkla yoluna girmiş olduğu tesadüfi vakit dilimlerinin ardında yatan dinamiği inceleme ve uygulama bilimidir. NLP bu anların sizin tercihiniz doğrultusunda bilinçli olarak yaratılmasının bilimidir. Bir NLP terimi olarak önümüze çıkan modelleme hayatın her alanında mevcut. Beynimizi bir bilgisayar şeklinde kabul edersek, düşüncelerimize ve düşüncelerimizin ürünü olan davranışlarımızı da yazılım programlan olarak adlandırabiliriz. Bir bilgisayar ne kadar muhteşem olursa olsun içerisinde bir yazılım yüklü olmadan bir uygulamayı gerçekleştiremez. Mesela sayfa düzeni içermeyen bir yazılım ile, ne kadar ümit etsek de, arzulasak da, istesek de sayfa düzeni yapamayız. Kızmakla, aynı tuşlara tekrar yine basmakla da sayfa düzenini sağlayamayız. Aynı şekilde zihinsel programlamamızı değiştirme cesareti göstermediğimiz sürece yaşamımızda istediğimiz sonuçlara ulaşamayız.

 1 2 3 4 5 6