• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Uzmanı

Seçiniz

Değişimin gerekli olduğunu herkes ifade etmektedir. Değişimle ilgili vizyon ve misyon yeniden yapılanması çok zor olmadığı halde, değişimle ilgili operasyon planları ve uygulamalarında sorunlar artabilmektedir. Bu sebepten değişimin kurumsal yapıda olduğu kadar zihinsel düzeyde de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Değişim herhangi seviyeden başlatılabilir ama süreç yapılan seçime göre farklılık kazanacaktır. Güne ve geleceğe uyum davranış seviyesinden, geleceğin şekillendirilebilmesi ise Kimlik seviyesinde başlamalıdır. Ancak ideal durum değişimin karar süreçleri sonucunda verilen karar doğrultusunda her seviyede eş zamanlı olarak başlayabilmesidir. NLP konusunda yeni açılımları sağlayan modeller geliştirilmiştir. Yine benzer şekilde dil konusunda yaptığımız çalışmalar, Türkçe'nin doğru modelde kullanılmaya başlamasını sağlamıştır. İç Dil ve Dış Dil kullanımlarının sonuçları hem seminerlerde ve hem de

Nlp Teknikleri Faydaları

Seçiniz

Nlp eğitimi ile, zihnimizin işlevsel programları bireysel istek ve hedeflerimize göre gerçekleşecektir. Olay ve durumlar karşısında bakış açınız değişecektir. Yetenek ve ilgi alanlarınızın farkına varacaksınız. Kendi farkındalığınızı kazanma fırsatı yakalayacak ve kendinizi daha iyi tanıma, anlama ve çevrenizdeki bireyleri daha yakından tanıma ve tanıma etkili iletişim kurma, ikna etme gibi bir çok yönde gelişim gösterecek, öğrenmeyi, kavramayı hızlandırıp, hafızanızı kuvvetlendirecek, ve olağandan daha hızlı kitap okumanızı sağlayacak ve en önemlisi kendinizi doğru ifade etme yeteneği kazanacaksınız. NLP Bir Davranış Biçimidir. Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama, kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar. NLP Bir Yöntemdir. Her davranışın uyduğu bir yapı vardır. Bu yapıyı öğrenebil

İzmir Nlp Master Practitioner Eğitimi

Seçiniz

NLP Master Practitioner Seritifika Eğitim Programı; bütün pratisyen (uygulamacı) becerilerini ustalık ve zerafetle bir araya getirebilme seviyesidir. Hali hazırda NLP Practitioner Sertifikası almış olan, NLP Pratisyen becerilerini hayata geçirebilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç dil kalıbını kullanabilme yeteneğine sahip olan her pratisyen, bu eğitim programına katılabilir. Değerlendirme aşaması her bir pratisyen ile birebir görüşmek suretiyle yapılır. Bireysel müdahele becerinizi üst seviyeye çıkartarak, NLP’nin varsayımlarını kendi benliğinizle özdeşleştirirsiniz. Kendisinde ve başkaları üzerinde ekolojik değişim faaliyetini hayata geçirmek için ekolojik bir bakış açısı ve felsefeden yola çıkabilme becerisini else edersiniz. Kişisel temsil sistemleri, algılama ile ilgili filtreler ve ileri düzey dil kavramlarında çok daha yüksek seviyede gelişirsiniz. Şartlara göre ihtiyaç duyulması halinde zaman içerik ve süreç arasında

Nlp Nedir? Ne İşe Yarar?

Seçiniz

Temsil Sistemleri Görsel, İşitsel, Kinestetik İngilizce veTürkçe biliyorsunuz ki, tanıştığınız Türkçe bilmeyen İngiliz ile Türkçe konuşmaya çalışır mıydınız?Elbette iletişim oluşturmak için onun dilini kullanırdınız, öyle değil mi? Böylece onunla uyumlu bir bağ kurardınız. Her birimizin idraklamak için beşduyusu var. Görme, işitme, dokunma,tatma, koklama. Ve bunlarla birlikte bir de altıncı duyumuz var;onunla da seziyoruz. Dış tesir ve tepkiler bizlere duyusal yolları kullanarakulaşıyor. Ama bu duyular her birimizde farklı kapasitelerde canlılık buluyor.Hatta kimilerinde bazı duyular tamamen kapalı olabiliyor. Kör bir insanın görmeduyusunun olmaması, çoğu kişide sezgisel idraklamanın az kullanılması ve ya hiçkullanılmaması benzer biçimde. Az

Nlp Ne Demektir?

Seçiniz

Neuro Linguistic Programming Türkçesi Sinir DiliProgramlaması olarak adlandırılan NLP hem bilinci bununla birlikte şuuraltınıetkin bir seviyede kullanmak için zihinsel sürecin tekrar yapılandırılmasıtekniğidir. Genel bir ifade ile zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanlarınzihinlerini değiştirerek tinsel farkındalıklarını meydana çıkarmayı bu sayedeyaşamlarını değiştirebileceklerini keşfedilmesidir. 1970'lerin başlangıcında bir matematikçi, psikoterapist vebilgisayar mühendisi olan Richard Bandler ile bir dil bilimci olan JohnGrinder'in üç psikoterapisti (Milton Erickson, Virginia Satır ve GregoryBateson) modellemesiyle ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşıldığı benzer biçimdeNLP'nin ortaya çıkışı mükemmelliğin modellenmesiyle olmuştur. &nb

Nlp Koçluğu

NLP

NLP ilk defa 1970′lerin ortalarında bir dilbilimci olan John Grinder ve bir psikolog olan Richard Bandler’m çalışmalarıyla Amerika’da başladı. Bu iki bilim adamı mükemmel iletişimcileri inceleyerek ve iletişim becerileri ile ilgili modeller yaratarak işe başladılar. Bu metodlar başkalarına öğretilebiliyor, onlar da aynı neticeleri alabiliyorlardı. Aynı şekilde bizler de muhteşem koçların örneklerini ‘modelledik’. En iyi neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını kesin bir dille söyleyebiliyoruz. İyi bir koç olmak için tekerleği tekrar icat etmenize gerek var mı? NLP öznel deneyimimizi nasıl yapılandırdığımızı -değerlerimiz ve inançlarımız konusunda iyi planladığımızı , duygusal durumlarımızı iyi mi yarattığımızı, iç dünyamızı nasıl inşa ettiğimizi ve onu anlamlandırdı

Nlp’Nin Tarihi

Seçiniz

John ve Richard’m Hikayesi Her şey 1972 yılında Santa Cruz’daki Kalifornia Üniversitesi’nde John Grinder ile Richard Bandler’in tanışıp arkadaş olmalarıyla başladı. John Dilbilim asistanıydı. Richard psikoloji okuyordu, son sınıftaydı ve Geştalt terapisine çok ilgi duyuyordu. Arkadaşı Bob Spitzer’in yayınevi “Science and Behaviour Books” için Fritz Perls’in Geştalt uygulamalarıyla ilgili video kayıtlarını yazıya döküyordu. Bu yazılar daha sonra “Eyewitness To Therapy” adlı kitabın temelini oluşturdu. Bob Spitzer’in Santa Cruz yakınlarında bir malikanesi vardı ve sık sık arkadaşları oraya gelip bazen günlerce kalırlardı. 1972 yılında Gregory Bateson’un orada kaldığı dönemde, Bandler malikaneye gidip Bateson’un yanındaki odada kalmaya başladı. Bu çalışmalara katılanlar çoğu zaman öğrenciler ve semt sakinleriydi. Beş dolar ödüyorlardı. Richard, John ile temas kurarak Geştalt çalışm

 1 2 3 4 5 6 7