• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Kursları Antalya

Seçiniz

Beyni Kullanma Klavuzu - NLP : NLP her şeyin kendi kendine, beklenenin de ötesinde bir rahatlıkla yoluna girmiş olduğu tesadüfi vakit dilimlerinin ardında yatan dinamiği inceleme ve uygulama bilimidir. NLP bu anların sizin tercihiniz doğrultusunda bilinçli olarak yaratılmasının bilimidir. Bir NLP terimi olarak önümüze çıkan modelleme hayatın her alanında mevcut. Beynimizi bir bilgisayar şeklinde kabul edersek, düşüncelerimize ve düşüncelerimizin ürünü olan davranışlarımızı da yazılım programlan olarak adlandırabiliriz. Bir bilgisayar ne kadar muhteşem olursa olsun içerisinde bir yazılım yüklü olmadan bir uygulamayı gerçekleştiremez. Mesela sayfa düzeni içermeyen bir yazılım ile, ne kadar ümit etsek de, arzulasak da, istesek de sayfa düzeni yapamayız. Kızmakla, aynı tuşlara tekrar yine basmakla da sayfa düzenini sağlayamayız. Aynı şekilde zihinsel programlamamızı değiştirme cesareti göstermediğimiz sürece yaşamımızda istediğimiz sonuçlara ulaşamayız.

Nlp Master Practitioner

Seçiniz

NLP Master Practitioner Eğitimi; öğrenilen tüm pratisyen becerilerini ustalık ve zerafetle tamamlama düzeyidir. NLP Practitioner Sertifikasına haiz, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı bir arada kullanabilme yeteneği sergileyen her uygulamacı, bu öğrenime katılabilir. Değerlendirme her pratisyen ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilir. Kişisel müdahele yeteneğinizi fazlalaştırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve başka insanoğlu üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek adına ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği kazanırsınız. Kişisel temsil sistemleri, idrak etme filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri düzeyde gelişme gösterirsiniz. Bağlama g

Nlp Teknikleri Faydaları

NLP Teknikleri

Nlp eğitimi ile, zihnimizin işlevsel programları bireysel istek ve hedeflerimize göre gerçekleşecektir. Olay ve durumlar karşısında bakış açınız değişecektir. Yetenek ve ilgi alanlarınızın farkına varacaksınız. Kendi farkındalığınızı kazanma fırsatı yakalayacak ve kendinizi daha iyi tanıma, anlama ve çevrenizdeki bireyleri daha yakından tanıma ve tanıma etkili iletişim kurma, ikna etme gibi bir çok yönde gelişim gösterecek, öğrenmeyi, kavramayı hızlandırıp, hafızanızı kuvvetlendirecek, ve olağandan daha hızlı kitap okumanızı sağlayacak ve en önemlisi kendinizi doğru ifade etme yeteneği kazanacaksınız. NLP Bir Davranış Biçimidir. Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve iletişimde neyin insanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama, kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar. NLP Bir Yöntemdir. Her davranışın uyduğu bir yapı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştireb

Antalya Nlp Merkezleri

Seçiniz

Neuro Linguistic Programming (NLP) NLP mükemmelliği ve üstün bazı özellikleri, olağanüstü durumda olan kişilerin ve kurumların başarılı neticelere ne şekilde ulaştığını inceler. Yöntemler başka insanlara öğretilebilir ve bu sayede onlar da aynı şekilde güzel neticelere ulaşabilir. Bu yönteme “modelleme” ismi verilir. Modelleme yapabilmek için, NLP, kişisel deneyimlerimizi ne şekilde oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız ile ilgili düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı nasıl meydana getirdiğimizi ve deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı ne şekilde inşa ettiğimizi ve ona iyi mi bir anlam kazandırdığımızı inceler. Asla bir olay yahut olgu sadece başına bir şey ifade etmez, ona biz bir anlam yükleriz ve farklı bireyler aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilir. şundan dolayı NLP kişisel deneyimleri inceler. NLP’ de esas olan sual şudur; NASIL YAPILIR? Yapabilenler ile yapamayanlar arasındaki temel farklar nedir? Niçin bazı kişiler hayallerini yaş

İzmir Nlp Eğitimleri

NLP

Nero Linguistic Programming (Sinir Dili Programlaması) NERO (nöro) = Nörolojik sistem vücudumuzun fiziksel faaliyetlerini ve beş duyu organımız vesilesiyle bizlere ulaşan detayları uygulama biçimidir. LINGUISTIC (linguistik) = Mevcut dilin çevremizle ve kendi içimizde kurduğumuz iletişimi ve etkilerini şekillendirir. PROGRAMMING (Programlama) = Zihinsel süreçleri ifade eder. Bilgisayar bilimindeki programlama teriminin bireye uygulanmış şeklidir. Kişinin kendisini, en iyi versiyonu olabilme sanatı yahut beynin kullanma kılavuzu olarak da tanımlayabiliriz. NLP kişisel deneyimlerin dizgesel doğasını irdeleyen bilimdir. NLP’nin Yararları Algı düzeyinin genişlemesi Dilin doğru bir halde kullanımı Davranışların modellemesi Kendi içimizd

Nlp Teknikleri İzmir Karşıyaka

NLP

Neuro Linguistic Programming Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak tanımlanan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir seviyede kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. Genel bir ifade ile zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanların zihinlerini değiştirerek içsel farkındalıklarını meydana çıkarmayı bu sayede yaşamlarını değiştirebileceklerini keşfedilmesidir. 1970'lerin başında bir matematikçi, psikoterapist ve bilgisayar uzmanı olan Richard Bandler ile bir dil bilimci olan John Grinder'in üç psikoterapisti (Milton Erickson, Virginia Satır ve Gregory Bateson) modellemesiyle ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşıldığı gibi NLP'nin ortaya çıkışı mükemmelliğin modellenmesiyle olmuştur. Bu sebeple NLP'yi Kişisel mükemmelliğin bilim ve sanatı diye tanımlayabiliriz. NLP pozitif bir düşünce sisteminden oluşur. İnsanları

Antalya Nlp Merkezleri

NLP

NLP’nin 1970'lerin ortalarından beri popülerliği artmaktadır. NLP(Neuro Linguistic Programming) Türkçesi sinir dili programlaması. İnsanın mükemmelliği üzerine yapılan bir bilimdir NLP. NLP(Neuro Linguistic Programming), Kendimizi keşfetmemizi, deneyimlerimizi daha iyi anlamlandırmamıza ve başkalarıyla daha verimli bir iletişim kurmamız için bize olanaklar suruyor. NLP(Neuro Linguistic Programming), aynı zamanda kendi iç ve dış uyumu yakalamamızı sağlıyor. NLP(Neuro Linguistic Programming) ile günlük yaşamımızda bize engel olan bütün duygusal ağırlıkları ortadan kaldırabiliriz. NLP(Neuro Linguistic Programming), ile her istediğimizi yapmak ve istediğimiz yere ulaşmak mümkün. AntalyaNLP Diploma Eğitimi Günümüz insanının gelişime ve başarıya olan ihtiyacı geçmişe göre çok

 1 2 3 4 5 6 7