• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Eğitiminin Yararları

NLP

NLP, bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır. NLP , bir sanattır çünkü, mükemmelliği yakalamış dahi insanları modeller. Bu başarılı insanların ulaştıkları parlak sonuçları nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarda nasıl kopya edilebileceğini araştırır. Bununla beraber NLP vasat ile mükemmeli ayıran en önemli hususlardan biri olan etkin bir içsel ve dışsal iletişimin nasıl kurulacağını öğretir. Kısaca NLP kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma sanatıdır. NLP hayatimizin her anında kullanılabilir. Işimizde, (stratejiler, doğru karar verme, motivasyon, satış) özel hayatımızda (eşimizle, çocuğumuzla, ARKADAŞLARINIZLA ve dünya ile iletişimde,

Nlp Teknikleri İzmir Bornava

NLP

NLP (Neuro Linguistic Programming), en başarılı bireylerin elde ettikleri neticelere nasıl ulaştıklarını araştırıp, bu teknikleri modeller haline getirmiş ve öteki insanlara aktarmıştır. NLP beynimizin iyi mi çalışmış olduğunu, sözcüklerin beynimiz ile iyi mi etkileşim kurduğunu ve istediğimiz amaca ulaşmak için davranışlarımızı iyi mi organize edeceğimizi araştırır. NLP tekniklerini kullanarak başarılı olan bireylerin davranışlarını modelleyebilir ve bunları kendi iş yaşamımıza aktararak başarımızı artırabiliriz. NLP Neuro Linguistic Programming kelimelerinin birinci harflerinden meydana gelmiştir. Richard Bandler John Grinder tarafından, geçmiş bilgi kaynaklarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir modelleme tekniğidir. İnsanda var olan iki temel tehlike haricinde tüm korkular, idraklar ve ifadeler değiştirilebilir. İki temel korkunun hangisi bulunduğunu merak ediyor şeklindesiniz. Neuro: Beynimizi ve duyularımızı if

Nlp Hakkında Sorulanlar

NLP

NLP(Neuro Linguistic Programming) Nedir? NLP(Neuro Linguistic Programming) ´nin ne anlama geldiğini bilmek için öncelikle Neuro Linguistic Programming sözcüklerinin anlamına bakmak gerekmektedir. Neuro (Nöro): Nörolojik zihin süreçlerimiz. Linguistic(Linguistik): Dil ve sözcükleri kullanma şeklimiz. Programming (Programlama): Öğrenilmiş ve amaçlarımız doğrultusunda yeniden programlanabilen davranışlarımız. NLP(Neuro Linguistic Programming); zihin, dil ve davranış ilişkisini kurarak kişilerin bireysel hedeflerine ulaşmaları için zihinlerini ne şekilde kullanabileceklerini öğreten değişim teknolojisidir. NLP(Neuro Linguistic Programming), önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden kurtulması, endişe ve korkularından sıyrılması ile başlayıp, çevresini, toplumu ve genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle ba

Nlp Eğitimleri Denizli

NLP

İçinde yaşadığımız dünyada insana meydana getirilen yatırımher geçen gün artmaktadır. İnsanın neler başarabileceği ve zihninin ne kadarınıkullanabileceği konusunda sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Hepimiz haiz olduğumuz davranış seçeneklerinden, o an içinuygun olanı seçeriz. Repertuarında davranış seçeneği geniş olan insanoğlu durumya da duyguları daha iyi kontrol edebilir. NLP çalışmalarının temel amacıkişiye duygusal ve davranışsal yeni seçenekler sunabilmektir. Herkesin bir gelişim potansiyeli vardır. Değişim ve gelişimiçin ihtiyaç duyulan kaynaklara, istenilen zamanda istenilen yerde ulaşabilmekveya bunlardan en iyi şekilde yararlanabilmektir. NLP ile hayatınızın her alanına

Nlp Koçluğu

NLP

NLP ilk defa 1970′lerin ortalarında bir dilbilimci olan John Grinder ve bir psikolog olan Richard Bandler’m çalışmalarıyla Amerika’da başladı. Bu iki bilim adamı muhteşem iletişimi inceleyerek ve iletişim becerileri ile ilgili modeller yaratarak işe başladılar. Bu metodlar başkalarına öğretilebiliyor, onlar da aynı neticeleri alabiliyorlardı. Aynı şekilde biz de muhteşem koçların örneklerini ‘modelledik’. En iyi neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını kati bir üslupla söyleyebiliyoruz. İyi bir koç olmak için tekerleği yeniden bulmanıza gerek var mı? NLP öznel deneyimimizi nasıl yapılandırdığımızı -değerlerimiz ve inançlarımız konusunda nasıl düşündüğümüzü, duygusal durumlarımızı iyi mi yarattığımızı, iç dünyamızı iyi mi inşa ettiğimizi ve onu anlamlandırdığımızı da inceler. NLP Sübjektif dünyayı içerden inceleyen en önemli psikoloji alanıdır. Koçların NLP’ye ihtiyaçları var. NLP usta bir koç olmanıza destek sunar. Sadec

Nlp (Neuro Linguistik Programlama)

NLP

Neuro Linguistic Programming bir diğer deyiş ile Zihinsel ve Dilsel Programlama olarak tanımlanan NLP hem bilinci bununla beraber bilinçaltını etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin tekrar yapılandırılması tekniğidir. En genel olarak, zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanların zihinlerini değiştirerek yaşamlarını değiştirebileceklerinin keşfedilmesidir. 1970`lerin başında bir matematikçi, psikoterapist ve bilgisayar uzmanı olan Richard Bandler ile bir dil bilimci olan John Grinder`in üç psikoterapisti (Milton Erickson, Virginia Satır ve Gregory Bateson) modellemesiyle ortaya çıkmıştır. Buradan da çıkarıldığı gibi NLP (Neuro Linguistik Programlama)`nin ortaya çıkışı mükemmelliğin modellenmesiyle olmuştur. Bu sebeple NLP (Neuro Linguistik Programlama) `yi Kişisel mükemmelliğin bilim ve sanatı diye tanımlayabiliriz. NLP (Neuro Linguistik Programlama) başlı başına olumlu bir düşünce sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki

Nlp’Nin Tarihi

NLP

John ve Richard’m Hikayesi Her şey 1972 yılında Santa Cruz’daki Kalifornia Üniversitesi’nde John Grinder ile Richard Bandler’in tanışıp arkadaş olmalarıyla başladı. John Dilbilim asistanıydı. Richard psikoloji okuyordu, son sınıftaydı ve Geştalt terapisine çok ilgi duyuyordu. Arkadaşı Bob Spitzer’in yayınevi “Science and Behaviour Books” için Fritz Perls’in Geştalt uygulamalarıyla ilgili video kayıtlarını yazıya döküyordu. Bu yazılar daha sonra “Eyewitness To Therapy” adlı kitabın temelini oluşturdu. Bob Spitzer’in Santa Cruz yakınlarında bir malikanesi vardı ve sık sık dostları oraya gelip bazen günlerce kalırlardı. 1972 yılında Gregory Bateson’un orada kaldığı dönemde, Bandler malikaneye gidip Bateson’un yanındaki odada kalmaya başladı. Bu çalışmalara katılanlar genellikle öğrenciler ve semt sakinleriydi. Beş dolar ödüyorlardı. Richard, Jo

 1 2 3 4 5 6 7