• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Antalya Nlp Eğitimi

NLP

NLP’nin 1970'lerin ortalarından beri popülerliği artmaktadır. NLP(Neuro Linguistic Programming) Türkçesi sinir dili programlaması. İnsanın mükemmelliği üzerine yapılan bir bilimdir NLP. NLP(Neuro Linguistic Programming), Kendimizi keşfetmemizi, deneyimlerimizi daha iyi anlamlandırmamıza ve başkalarıyla daha verimli bir iletişim kurmamız için bizlere olanaklar sunuyor. NLP(Neuro Linguistic Programming), bununla beraber kendi iç ve dış uyumu yakalamamızı sağlıyor. NLP(Neuro Linguistic Programming) ile günlük yaşamımızda bizlere engel olan bütün duygusal ağırlıkları ortadan kaldırabiliriz. NLP(Neuro Linguistic Programming), ile her istediğimizi yapmak ve istediğimiz yere ulaşmak mümkün. NLP diploma eğitimi katılımcılarına, detaylı yazılı döküman verilec

Antalya Nlp Kursu

Seçiniz

1970’li yılların başında, dilbilimci John Grinder ile matematikçi Richard Bandler, başarıyı meydana getiren etmenleri merak ettiler. Niçin kimi insanoğlu başarıyı elde edebiliyorlar ve kimileri ise bundan yoksun kalıyorlar. Başarılı olanları öbürlerinden ayıran en önemli etmen neydi? Ve birbirinden farklı alanlarda etkinlik gösteren, fakat çok başarılı oldukları ispatlanmış insanları incelemeye başladılar. Bu insanlardan bazıları, Virgin Satir (Aile Terapisti), George Bateson (Antropolog), Fritz Persl (Gestaltın kurucusu), Milton Erickson (modern hipnoterapinin kurucusu)’dur. Ve giderek farkına vardıkları şey, başarı ne kadar kişiye özel bir süreç benzer biçimde gözden de, ne kadar kişiye özgün olsa da, başarılı olan insanlar ortak bir ana kalıp kullanıyorlardı. Çoğu süre kendilerinin bile farkında olmadıkları bir strateji uyguluyorlardı. Ve detaylar ne kadar fazla olsa da, başarının stratejisi ortak bir ana kalıp içerisine oturuyordu.

Nlp Eğitimi Nedir?

Seçiniz

Nöro Linguistic Programming (Sinir Dili Programlaması) NÖRO (nöro) = Nörolojik sistem vücudumuzun fizyolojik faaliyetlerini ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri uygulama yöntemidir. LINGUISTIC (linguistik) = Kullanılan dilin çevremizdeki insanlarla ve kendimizle kurduğumuz bildirişimini ve etkilerini şekillendirir. PROGRAMMING (Programlama) = Zihni süreçleri ifade eder. Bilgisayar bilimindeki programlama kavramının insan üzerine uygulanmış halidir. NLP için ferdin kendisini, en iyi versiyonu olabilme sanatı veya zihnin kullanma kılavuzu da diyebiliriz. NLP kişisel deneyimlerin sistematik doğasını araştıran bir bilimdir. NLP, (Nöro Linguistik Programming), yada

Antalya Nlp Eğitimleri

Seçiniz

NLP ( Neuro Linguistic Programming ) Türkçe de Sinir Dili yada Duyu Dili programlaması olarak söyleniş edilmektedir. Sadece bu ifade çok açık olmamakta, insanoğlunun anlaması ve hayatta ne işe yaradığına dair de bir kolaylık sağlamamaktadır. NLP, en sıradan haliyle bir modelleme sistemidir. NLP, bireyin bulunduğunun daha iyi versiyonu olabilmek yönünde çalışma yapar. Düşünceler beyinde, duygular ise beden de kodlanır. NLP, ferdin geçmişle barışmasını, geçmişte yaşanılan negatif duyguların silinmesine ve hafızadaki dosyaların kapatılmasına destek verir. Kaygı, tehlike, fobi, iç ses, inançların değiştirilmesi benzer biçimde bir çok çalışmayı kapsar. Bunlardan kurtulmakla geçmişten arınıp, ferdin hafiflemesine ve geleceğine odaklanması

Nlp Eğitimleri Antalya

Seçiniz

Neuro Linguistic Programming (NLP) NLP çok iyi olmayı ve üstün bazı özellikleri, olağanüstü durumda olan kişilerin ve kurumların başarılı neticelere ne şekilde ulaştığını inceler. Yöntemler başka insanlara öğretilebilir ve bu sayede onlar da aynı şekilde güzel neticelere ulaşabilir. Bu yönteme “modelleme” adı verilir. Modelleme yapabilmek için, NLP, kişisel deneyimlerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız ile ilgili düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı iyi mi meydana getirdiğimizi ve deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı ne şekilde inşa ettiğimizi ve ona nasıl bir anlam kazandırdığımızı inceler. Bir olay yahut olgu sadece başına bir şey ifade etmez, ona bizler bir anlam yükleriz ve farklı bireyler aynı olaya farklı anlamlar yükleyebilir. Bu sebeple NLP kişisel deneyimleri inceler

Nlp Merkezi Antalya

Seçiniz

NLP Practitioner sertifika eğitiminde, kendinizle ve bireylerle kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, iyi mi daha etkili şekilde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi, esir ruh hallerinden kurtulup saniyeler içerisinde özgüven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve böylelikle yaşam kalitenizi arttırmayı öğrenirsiniz. NLP Practitioner eğitiminde, standart NLP bilgi ve teknikleri, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin hedefi, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki görevli ve yaratıcı kullanımını sağlamak olduğu şeklinde, gerek özel gerekse iş yaşamında insanoğlu arasındaki bildirişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir.

Antalya Nlp Eğitimlerimiz

Seçiniz

Nlp Nedir ? (Neuro Lınguıstıc Programmıng) Neuro: Merkezi Sinir Sistemi ( beyin-zihin) ve özellikle görmüş olduğumuz, kokladığımız hissettiğimiz,tattığımız,işittiğimiz duyuları ifade eder.Bunlar dış dünya ile iletişim kurma araçlarımızdır. Linguistic: İletişim aracı ve düşünceler için araç olarak kullanılan dili tanımlar. Programming: İstenilen değişimleri meydana getirmek üzere duygu, fikir ve davranışlarda zihin yardımıyla yine düzenlemeler kastedilmektedir. NLP eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz bildirişimi pekiştirmeyi öğreneceksiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı keş

 1 2