• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İzmir Karşıyaka Nlp Teknikleri

NLP

Nlp, kişisel mükemmelliği yakalamanın hem sanatı hem bilimidir. Nlp, yaşamınızı kendi kontrolünüz altında olabilmesi için gerekli olan tüm zihinsel değişiklik teknikleri sağlar. Nlp, davranışlarınızı ve sonuç olarak başarılarınızı etkileyen düşünme süreçlerinizi ve kişisel düşünme biçiminizi daha iyi tanımanızı sağlar. Nlp iyi mi düşünüp, hissettiğimizi inceleyip, yaşamın her alanındaki mükemmeliyeti araştırır ve modellendirilir. Nlp’nin tesirleri oldukça geniş kapsamlıdır. Bunun temel sebebi ise, Nlp’nin yaşam hayatınızda farklı birçok alanda etkili ve başarılı olarak kullanılabilmesidir. Nlp ile dış dünyadan edindiğimiz deneyimler, beş duyumuzla bir süzgeçten geçirilir ve bu manevi duygular yardımıyla de hedeflerimizin şekillenmesine yansıtılır.

Nlp Semineri

Seçiniz

NLP ile neyi başaracaksınız? Kişisel performansınızı istediğiniz anda dilediğiniz seviyeye ulaştırabileceksiniz. İletişimle uğraşıyorsanız vücut dilinizi, sesinizin tonunu, maksimum düzeyde kullanabileceksiniz ve çok kısa sürede istediği sonucu alabilen bir iletişim ustası olacaksınız. Kısacası; iş yaşamınızı en nitelikli hale getirmiş olacaksınız. İnsan yaşadıkça mesleki yaşamlarından hoşnut değillerdir. Kendilerine, kariyerleri hakkında sorular sorulduğunda asla birisine net cevaplar verememektedirler. İnsanların yaşamları süresince ne istedikleri, önemli sorulardan birisidir. İnsanlar genel anlamda, problemler üzerinde odaklanmaya eğilimlidir. NLP, insanoğlunun amaçlarına kısa sürede ulaşmasını ve problemlerine çözüm getirmek için hedefler oluşturmasını hedefler. NLP, herhangi bir

Neuro Linguistik Programming

NLP

Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP,kişinin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama, davranışbiçimleme ve modellemeler tümüdür. NLP Her ferdin haiz olduğu potansiyelin iyimi daha etkin kullanılacağını gösteren modellerden ve stratejilerden oluşur. NLP kişinin Kendisiyle ve diğer İnsanlarla İletişimidir.Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye değer olduğunu ve bildirişimde neyininsanları etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşama, kaçırılmaz bir öğrenmefırsatı olarak bakar. Her davranışın uyduğu bir yapı vardır. Bu yapıyı öğrenebilir, değiştirebilir ve modelleyebiliriz.NLP kendimizin ve başkalarının dünyayı iyi mi anladığını açıklar. Şu an dünyadakişisel gelişim alanındaki en gelişmiş teknolojidir. NLP’yi öğrenen fertalgılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkânsız

Nlp Practitioner Eğitimi Antalya

Seçiniz

İnsanın evrimsel yapısı gereği NLP birçok alanda değerlendirilebilir. Hayatımızın her alanında ve her anında kullanılabilir. Motivasyon, iletişim, strateji belirleme, modelleme, sıkıntılı davranışlardan ve inançlardan, bağımlılıklardan kurtulma, iç barışın sağlanması kişisel gelişime kadar ihtiyacınız olan değişimleri sağlayabilirsiniz NLP yardımıyla. En önemlisi de zihinsel ve ruhsal durumunuzun arzu ettiğiniz anda muhteşem olmasını sağlayabilirsiniz. Değişimi sağlamakla kalmayıp sizin öğrenme sürecinizi hızlandırır. Dolayısıyla da öğrendiklerinizi daha rahat hayata geçirme imkânı sunar. İş ve eğitim dünyasında çok büyük farklar sağlayacağınız iletişim becerileri sağlar. İşbirliğine önem erip içinizde var olan tutkunun harekete geçmesine izin verir. Toplumsal kültüre nazaran yaşamanın zorluğunu, bireylerin davranışlarının yorumlanabilmesiyle yok eder. İmkanlar karşısında ist

Nlp Semineri

Seçiniz

NLP ile neyi başaracaksınız? Kişisel performansınızı arzu ettiğiniz anda dilediğiniz seviyeye ulaştırabileceksiniz. İletişimle ilgileniyorsanız vücut dilinizi, sesinizin tonunu, maksimum düzeyde kullanabileceksiniz ve çok kısa sürede istediği sonucu alabilen bir iletişim ustası olacaksınız. Kısacası; iş yaşantınızda en nitelikli hale gelmiş olacaksınız. Birçok insan mesleki yaşamlarından hoşnut değillerdir. Kendilerine, kariyerleri hakkında sorular sorulduğunda asla birisine net cevaplar verememektedirler. İnsanların yaşamları boyunca ne istedikleri, önemli sorulardan birisidir. İnsanlar genelde, problemler üzerinde odaklanmaya eğilimlidir. NLP, insanoğlunun amaçlarına kısa sürede erişmesini ve problemlerine çözüm getirmek için hedefler oluşturmasını hedefler.