• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Ankara Nlp Eğitimi

Seçiniz

NLP başlı başına pozitif bir düşünce sistemidir. İnsanların bazıları geçmişteki negatif durumlara takılarak hayatlarını devam ettirirler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP'nin geçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. Bu sayede de günlük hayatlarını daha pozitif yaşama şansına sahip olurlar. NLP duygu ve düşüncelerimizi, bizi daha iyi bir duruma getirecek şekilde kullanmanın yollarını gösterirken, iç ve dış bildirişimimizin iyi mi olması gerektiğini de anlatır. Son zamanlarda NLP ile satış ve pazarlama

Denizli Nlp Teknikleri

NLP

1970' lü yılların ilk aylarında California Santa Crus Üniversitesinde Enformatikçi Richard Bandler ve Dil Bilimci John Grinder Gestalt terapisi üzerinde inceleme ve çalışmalar yaparken Gestalt görüş açısının da verdiği mantığın izdüşümü ile başarısızlık yerine başarılı olmak Üzerine bazı sorular sormaya başlamışlar. 1970'li yıllardan sonrasında NLP'nin davranış ve durumlara getirmiş olduğu net ve soft bakış ile birlikte davranış değişimleri ile ilgili ürettiği hızlı modeller kısa zamanda dünyanın her yerinde ilgi ve yankı uyandırmıştır. NLP (Neuro Linguistic Programming) dil, davranış ve durumların sinir sistemini ve davranışları kodlar üzerinden çalıştırdığını iddia etmektedir. Her şeyin farklı bireyler üzerinde farklı etkiler oluşturduğu ve bu farklı etkilerin f