• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Ne Demek

Seçiniz

Kişisel performansınızı dilediğiniz anda dilediğiniz seviyeye ulaştırabileceksiniz. İletişimle uğraşıyorsanız vücut dilinizi, sesinizin tonunu, en yüksek düzeyde kullanabileceksiniz ve çok kısa sürede istediği sonucu alabilen bir iletişim ustası olacaksınız. Kısacası; iş yaşamınızı en nitelikli hale getirmiş olacaksınız. Birçok insan mesleki yaşamlarından hoşnut değillerdir. Kendilerine, kariyerleri hakkında sorular sorulduğunda hiçbirisine net cevaplar verememektedirler. İnsanların yaşamları boyunca ne istedikleri, önemli sorulardan birisidir. İnsanlar genelde, problemler üzerinde odaklanmaya eğilimlidir. NLP, insanoğlunun amaçlarına kısa sürede ulaşmasını ve problemlerine çözüm getirmek için hedefler oluşturmasını hedefler. NLP, herhangi bir şeyi sunarken yada insanlarla ile

Nlp Testi

NLP

Birey vakaları görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama kanalları ile algılar. Öncelikli kanalları farklı olan ve bunun farkında olmayan kişilerin birbirini anlaması kolay değildir. Kimi zaman ilk kere karşılaştığımız bir birey ile derhal kaynaşmamız veya aynı frekansta olmadığımızı düşünüp iletişimi kesmemiz rastlantı değildir. Hiç kimse yalnız görsel, işitsel ya da dokunsal değildir. Yalnız bir tanesi diğerlerine göre daha baskındır. Eğer birey tüm temsil sistemlerini tanır ve kullanırsa hayatta daha başarılı olacaktır. Dokunsal Kişilik: Bunlar günü gününe yaşayan, gelecek vizyonları olmayan, geçmişle ilgilenmiyorlar; geçmiş ile gelecek arasında, günde hapsolmuş kişiler. Gününü yaşayan ve gününü kurtaranlar. Karşılığı mukaddes Metinlerde Beşerdir ve tüm öğretiler, bu varlıkları beşerden insana sıçratma tembihleri verir. Meydana getirilen kurallarda bu amaçlıdır. <

Nlp Kitapları

NLP

Düşünce, duygu ve davranışlarımız birlikte çalışarak yaşam deneyimlerimizi yaratır. Çoğu zaman bu deneyimleri bilinçsizce yaratırız. Robotlaşan düşünceler, dondurulmuş ya da bastırılmış duygular ve otomatik davranışlarla yaratılan yaşam deneyimleri doğal olarak bilinçsizce olur. Durmuş saatin bile günde iki kez doğruyu gösterdiğini düşünürsek, bilinçsizce sürülen bir yaşamda arada bir şans ya da tesadüf dediğimiz "doğrular" yüzümüzü güldürür. Geri kalan zamanlarda hayatın bizim istediğimiz şekilde seyretmemesinin nedenim şanssızlık, talihsizlik ya da kader olarak açıklamaya eğilimliyizdir. Biyoloji, dil bilimi ve bilgi temeline dayalı, kendine özgü kuramları olan beyin/zihin faaliyeti bilimi ve bilinçli deneyim yaratma sanatı olan NLP, yaşamımızdaki "şanslı" anları "tesadüf olamayacak kadar sıklıkta yaratmamızı sağlar. Düşüncelerimizin ve tepkilerimizin çoğu robotlaşmıştır. Duygularımızın bir kısmı dondurulmuş veya ba

Nlp Ne Demektir?

Seçiniz

Neuro Linguistic Programming Türkçesi Sinir DiliProgramlaması olarak adlandırılan NLP hem bilinci bununla birlikte şuuraltınıetkin bir seviyede kullanmak için zihinsel sürecin tekrar yapılandırılmasıtekniğidir. Genel bir ifade ile zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanlarınzihinlerini değiştirerek tinsel farkındalıklarını meydana çıkarmayı bu sayedeyaşamlarını değiştirebileceklerini keşfedilmesidir. 1970'lerin başlangıcında bir matematikçi, psikoterapist vebilgisayar mühendisi olan Richard Bandler ile bir dil bilimci olan JohnGrinder'in üç psikoterapisti (Milton Erickson, Virginia Satır ve GregoryBateson) modellemesiyle ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşıldığı benzer biçimdeNLP'nin ortaya çıkışı mükemmelliğin modellenmesiyle olmuştur. &nb