• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Eğitimi Nedir?

Seçiniz

Nöro Linguistic Programming (Sinir Dili Programlaması) NÖRO (nöro) = Nörolojik sistem vücudumuzun fizyolojik faaliyetlerini ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri uygulama yöntemidir. LINGUISTIC (linguistik) = Kullanılan dilin çevremizdeki insanlarla ve kendimizle kurduğumuz bildirişimini ve etkilerini şekillendirir. PROGRAMMING (Programlama) = Zihni süreçleri ifade eder. Bilgisayar bilimindeki programlama kavramının insan üzerine uygulanmış halidir. NLP için ferdin kendisini, en iyi versiyonu olabilme sanatı veya zihnin kullanma kılavuzu da diyebiliriz. NLP kişisel deneyimlerin sistematik doğasını araştıran bir bilimdir. NLP, (Nöro Linguistik Programming), yada

Nlp Merkezi Antalya

Seçiniz

NLP Practitioner sertifika eğitiminde, kendinizle ve bireylerle kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, iyi mi daha etkili şekilde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi, esir ruh hallerinden kurtulup saniyeler içerisinde özgüven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve böylelikle yaşam kalitenizi arttırmayı öğrenirsiniz. NLP Practitioner eğitiminde, standart NLP bilgi ve teknikleri, kuramsal ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin hedefi, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki görevli ve yaratıcı kullanımını sağlamak olduğu şeklinde, gerek özel gerekse iş yaşamında insanoğlu arasındaki bildirişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir.

Nlp Uzmanlığı

Seçiniz

Değişimin lüzumlu bulunduğunu hepimiz ifade etmektedir. Değişimle ilgili vizyon ve misyon yine yapılanması çok zor olmadığı halde, değişimle ilgili operasyon planları ve uygulamalarında problemler artabilmektedir. Bu sebepten değişimin kurumsal yapıda olmasıyla birlikte zihinsel düzeyde de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Değişiklik herhangi seviyeden başlatılabilir fakat süreç meydana getirilen seçime göre değişiklik kazanacaktır. Güne ve geleceğe uyum davranış seviyesinden, geleceğin şekillendirilebilmesi ise Kimlik seviyesinde başlamalıdır. Sadece ideal konum değişimin karar süreçleri sonucunda verilen karar doğrultusunda her seviyede eş zamanlı olarak başlayabilmesidir. NLP konusunda yeni açılımları sağlayan modeller geliştirilmiştir. Gene benzer şekilde dil mevzusunda icra ettiğimiz çalışmalar, Türkçe'nin doğru modelde kullanılmaya başlamasını sağlamıştır. İç Dil ve Dış Dil kullanımlarının neticele

Nlp Nedir?

Seçiniz

NLP, bakış açılarını ve davranış seçeneklerini geliştirme , zenginleştirme seçenekleri sunar. Çok seçenek sahibi olmak kişiyi mükemmelliğe yaklaştırırken, çok çeşitli bakış açılarına haiz olmak da olgunlaştırır. Mükemmel bireyler, çok çeşitli bakış açıları ve çok sayıda davranış seçenekleri içeren haritalara haiz olan kişilerdir. Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, ferdin istediklerini elde etmesine imkân veren bir fikir, uygulama, davranış biçimleme ve modellemeler bütünüdür. NLP Her ferdin haiz olduğu potansiyelin iyi mi daha etkin kullanılacağını gösteren modellerden ve stratejilerden doğar. NLP kişinin Kendisiyle ve öteki İnsanlarla İletişimidir. Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye kıymet bulunduğunu ve iletişimde neyin etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşayan insanoğlu, kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar. Her