• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla Nlp Teknikleri

NLP

NLP başlı başına pozitif yönde bir fikir sistemidir. Kişilerin bazıları geçmişteki olumsuz yaşanmışlıklara kafasına dolayarak hayatlarını sürdürürler; bazılarıysa geleceğin kaygılarıyla mutsuz bir hayat yaşar. NLP, insana geçmişten ders alarak bugüne odaklanmayı ve geleceği planlamayı öğreten bir bilimdir. NLP'nin geçmişi temizleme teknikleri ile kişiler geçmişteki kötü olayların etkisinden kurtulup, hedef belirleme teknikleriyle de bir misyon ve vizyon belirleyerek geleceğe umutla bakarlar. Bu sayede de günlük hayatlarını daha olumlu hayat yaşama şansına sahip olurlar. NLP duygu ve düşüncelerimizi, bizi daha iyi bir duruma getirecek şekilde kullanmanın yollarını gösterirken, iç ve dış iletişimimizin nasıl olması gerektiğini de anlatır. Şimdiki zaman içinde NLP ile satış ve pazarlama alanında yeteri kadar değiş

Nlp Teknikleri İndir

Seçiniz

Temsil Sistemleri Görsel, İşitsel, Kinestetik İngilizce ve Türkçe biliyorsunuz ki, tanıştığınız Türkçe bilmeyen İngiliz ile Türkçe konuşmaya çalışır mıydınız? Elbette iletişim kurmak için onun dilini kullanırdınız, öyle değil mi? Böylece onunla uyumlu bir bağ kurardınız. Her birimizin algılamak için beş duyusu var. Görme, işitme, dokunma, tatma, koklama. Ve bunlarla birlikte bir de altıncı duyumuz var; onunla da seziyoruz. Dış tesir ve tepkiler bize duyusal yolları kullanarak ulaşıyor. Fakat bu duyular her birimizde farklı kapasitelerde canlılık buluyor. Hatta kimilerinde bazı duyular tamamen kapalı olabiliyor. Kör bir insanoğlunun görme duyusunun olmaması, çoğu kişide sezgisel idraklamanın azca kullanılması ve ya hiç kullanılmaması şeklinde. Azca kullanılan ve hiç kullanılmayan her duyu körelir. Tümüyle yok olması söz konusu olmaz ama körelir. Çocukluk çağlarında yaşamış olduğ