• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp Nedir?

Seçiniz

NLP, bakış açılarını ve davranış seçeneklerini geliştirme , zenginleştirme seçenekleri sunar. Çok seçenek sahibi olmak kişiyi mükemmelliğe yaklaştırırken, çok çeşitli bakış açılarına haiz olmak da olgunlaştırır. Mükemmel bireyler, çok çeşitli bakış açıları ve çok sayıda davranış seçenekleri içeren haritalara haiz olan kişilerdir. Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, ferdin istediklerini elde etmesine imkân veren bir fikir, uygulama, davranış biçimleme ve modellemeler bütünüdür. NLP Her ferdin haiz olduğu potansiyelin iyi mi daha etkin kullanılacağını gösteren modellerden ve stratejilerden doğar. NLP kişinin Kendisiyle ve öteki İnsanlarla İletişimidir. Merak, macera hissi, neyin öğrenmeye kıymet bulunduğunu ve iletişimde neyin etkilediğini öğrenme arzusu ile yaşayan insanoğlu, kaçırılmaz bir öğrenme fırsatı olarak bakar. Her

Nlp Teknikleri İzmir Karşıyaka

NLP

Neuro Linguistic Programming Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak tanımlanan NLP hem bilinci hem de bilinçaltını etkin bir seviyede kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. Genel bir ifade ile zihni kullanma kılavuzudur. NLP insanların zihinlerini değiştirerek içsel farkındalıklarını meydana çıkarmayı bu sayede yaşamlarını değiştirebileceklerini keşfedilmesidir. 1970'lerin başında bir matematikçi, psikoterapist ve bilgisayar uzmanı olan Richard Bandler ile bir dil bilimci olan John Grinder'in üç psikoterapisti (Milton Erickson, Virginia Satır ve Gregory Bateson) modellemesiyle ortaya çıkmıştır. Buradan da anlaşıldığı gibi NLP'nin ortaya çıkışı mükemmelliğin modellenmesiyle olmuştur. Bu sebeple NLP'yi Kişisel mükemmelliğin bilim ve sanatı diye tanımlayabiliriz. NLP pozitif bir düşünce sisteminden oluşur. İnsanları

Antalya Nlp Merkezleri

NLP

NLP’nin 1970'lerin ortalarından beri popülerliği artmaktadır. NLP(Neuro Linguistic Programming) Türkçesi sinir dili programlaması. İnsanın mükemmelliği üzerine yapılan bir bilimdir NLP. NLP(Neuro Linguistic Programming), Kendimizi keşfetmemizi, deneyimlerimizi daha iyi anlamlandırmamıza ve başkalarıyla daha verimli bir iletişim kurmamız için bize olanaklar suruyor. NLP(Neuro Linguistic Programming), aynı zamanda kendi iç ve dış uyumu yakalamamızı sağlıyor. NLP(Neuro Linguistic Programming) ile günlük yaşamımızda bize engel olan bütün duygusal ağırlıkları ortadan kaldırabiliriz. NLP(Neuro Linguistic Programming), ile her istediğimizi yapmak ve istediğimiz yere ulaşmak mümkün. AntalyaNLP Diploma Eğitimi Günümüz insanının gelişime ve başarıya olan ihtiyacı geçmişe göre çok

Nlp Eğitiminin Yararları

NLP

NLP, bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır. NLP , bir sanattır çünkü, mükemmelliği yakalamış dahi insanları modeller. Bu başarılı insanların ulaştıkları parlak sonuçları nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarda nasıl kopya edilebileceğini araştırır. Bununla beraber NLP vasat ile mükemmeli ayıran en önemli hususlardan biri olan etkin bir içsel ve dışsal iletişimin nasıl kurulacağını öğretir. Kısaca NLP kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma sanatıdır. NLP hayatimizin her anında kullanılabilir. Işimizde, (stratejiler, doğru karar verme, motivasyon, satış) özel hayatımızda (eşimizle, çocuğumuzla, ARKADAŞLARINIZLA ve dünya ile iletişimde,

Nlp Teknikleri İzmir Bornava

NLP

NLP (Neuro Linguistic Programming), en başarılı bireylerin elde ettikleri neticelere nasıl ulaştıklarını araştırıp, bu teknikleri modeller haline getirmiş ve öteki insanlara aktarmıştır. NLP beynimizin iyi mi çalışmış olduğunu, sözcüklerin beynimiz ile iyi mi etkileşim kurduğunu ve istediğimiz amaca ulaşmak için davranışlarımızı iyi mi organize edeceğimizi araştırır. NLP tekniklerini kullanarak başarılı olan bireylerin davranışlarını modelleyebilir ve bunları kendi iş yaşamımıza aktararak başarımızı artırabiliriz. NLP Neuro Linguistic Programming kelimelerinin birinci harflerinden meydana gelmiştir. Richard Bandler John Grinder tarafından, geçmiş bilgi kaynaklarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir modelleme tekniğidir. İnsanda var olan iki temel tehlike haricinde tüm korkular, idraklar ve ifadeler değiştirilebilir. İki temel korkunun hangisi bulunduğunu merak ediyor şeklindesiniz. Neuro: Beynimizi ve duyularımızı if

Nlp Hakkında Sorulanlar

NLP

NLP(Neuro Linguistic Programming) Nedir? NLP(Neuro Linguistic Programming) ´nin ne anlama geldiğini bilmek için öncelikle Neuro Linguistic Programming sözcüklerinin anlamına bakmak gerekmektedir. Neuro (Nöro): Nörolojik zihin süreçlerimiz. Linguistic(Linguistik): Dil ve sözcükleri kullanma şeklimiz. Programming (Programlama): Öğrenilmiş ve amaçlarımız doğrultusunda yeniden programlanabilen davranışlarımız. NLP(Neuro Linguistic Programming); zihin, dil ve davranış ilişkisini kurarak kişilerin bireysel hedeflerine ulaşmaları için zihinlerini ne şekilde kullanabileceklerini öğreten değişim teknolojisidir. NLP(Neuro Linguistic Programming), önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden kurtulması, endişe ve korkularından sıyrılması ile başlayıp, çevresini, toplumu ve genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle ba

Nlp Eğitimleri Denizli

NLP

İçinde yaşadığımız dünyada insana meydana getirilen yatırımher geçen gün artmaktadır. İnsanın neler başarabileceği ve zihninin ne kadarınıkullanabileceği konusunda sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Hepimiz haiz olduğumuz davranış seçeneklerinden, o an içinuygun olanı seçeriz. Repertuarında davranış seçeneği geniş olan insanoğlu durumya da duyguları daha iyi kontrol edebilir. NLP çalışmalarının temel amacıkişiye duygusal ve davranışsal yeni seçenekler sunabilmektir. Herkesin bir gelişim potansiyeli vardır. Değişim ve gelişimiçin ihtiyaç duyulan kaynaklara, istenilen zamanda istenilen yerde ulaşabilmekveya bunlardan en iyi şekilde yararlanabilmektir. NLP ile hayatınızın her alanına

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14