• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp İle Misyonunuzu Keşfetmek

NLP

NLP, hayatımızda üzerinde düşünmeden, otomatikman gerçekleştirmiş olduğumuz algı etme, düşünme ve davranış süreçlerini, bilgili hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli senelerin sonlarına doğru ABD’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci Dr. Richard Bandler tarafınca olağan üstün başarılı terapi uzmanlarının çözümleme edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji şeklinde bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, esenlik, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir biçimde kullanılabilmektedir. Kişisel kabiliyet ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilgili hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir biçimde geliştirmede kullanılan bir ekip yöntemler sunar. NLP’nin temelind

Nlp İle Ahenk Yaratmak Ve Sağlam İlişkiler Kurmak

NLP

NLP, yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilgili hale getirme ve geliştirmede üzerinde meydana getirilen araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru ABD'da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisi uzmanı Dr. Richard Bandler tarafından olağan üstün başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının haricinde, yönetim, eğitim, sıhhat, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Kişisel kabiliyet ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, fikir ve davranış kalıplarını bilgili hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir halde geliştirmede kullanılan bir takım yöntemler

Nlp Eğitimi

NLP

İnsanın evrimsel yapısı gereği NLP varoldukça alanda değerlendirilebilir. Yaşamımızın her alanında ve her anında kullanılabilir. Motivasyon, iletişim, strateji belirleme, modelleme, sınırlayıcı davranışlardan ve inançlardan, bağımlılıklardan kurtulma, iç barışın sağlanması kişisel gelişime kadar ihtiyacınız olan değişimleri sağlayabilirsiniz NLP sayesinde. En önemlisi de zihinsel ve ruhsal durumunuzun istediğiniz anda muhteşem olmasını sağlayabilirsiniz. Değişimi sağlamakla kalmayıp sizin öğrenme sürecinizi hızlandırır. Bu nedenden öğrendiklerinizi daha kolay hayata geçirme imkânı sunar. İş ve eğitim dünyasında çok büyük farklar sağlayacağınız bildirişim becerileri sağlar. İşbirliğine önem verip içinizde var olan bazı şeylerin harekete geçmesine izin verir. Toplumsal kültüre bakılırsa yaşamanın zorluğu,insanoğlunun davranışlarının yorumlanabilmesiyle yok eder. Koşullar karşısında ihtiyaç duyulan esnekliği sağlamanıza yardı

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14