• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Nlp İzmir

Seçiniz

NLP Practitioner Programın Hedefi : Sorunların çözümün sürecinde daha hızlı bir şekilde ilerlemek , iletişim sihirbazı olmak, istenmeyen alışkanlıklardan eziyet çekmeden kurtulabilmek, satış ve pazarlama alanında ürüne ve müşteriye uygun yöntemleri kullanabilmek, duygu ve durumları yönetebilmek, motivasyon sağlamak ve korumak, korkuları yenebilmek, esir edici inanç kalıplarını kalıcı bir şekilde değiştirebilmek, özetle istenilen yaşamı sihirli bir şekilde oluşturmak isteyen her bireyin katılabileceği bir sertifika programıdır. Programın amacı, konusu “insan” olan tüm iş alanları üzerinde çalışanların en üst düzeyde fayda sağlayabileceği bir yetkinlik kazanmasıdır. NLP Practitioner gerçek potansiyelinizin farkına varmanız için bir başlangıç dönemidir.

İzmir Nlp Eğitimi

Seçiniz

1970’li yıllarda, dilbilimci John Grinder ile matematikçi Richard Bandler, başarıyı oluşturan faktörleri merak ettiler. Niçin bazı kişiler başarıyı yaratabiliyorlar ve bazıları ise yakalayamıyorlar. Başarılı olanları diğerler insanlardan ayıran şey neydi? Ve birbirinden farklı alanlarda çalışan, fakat alanlarında çok başarılı oldukları kanıtlanmış insanları incelemeye başladılar. Bu insanlardan bazıları, Virgin Satir (Aile Terapisti), George Bateson (Antropolog), Fritz Persl (Gestaltın kurucusu), Milton Erickson (çağıl hipnoterapinin kurucusu)’dır. Ve git gide farkına varmaya başladıkları şey, başarı ne kadar özgün bir süreç gibi gaslıkse de, ne kadar bireye özel gaslıkse de, başarılı olan insanoğlu ortak bir ana kalıp kullanıyorlardı. Çoğu zaman kendilerinin bile farkında olmadıkları bir strateji uyguluyorlardı. Ve detaylar ne kadar varlıklı olsa da, başarının stratejisi ortak bir ana kalıp içine oturuyordu.

Nlp İzmir

Seçiniz

NLP Practitioner ProgramınAmacı: Sorunları çözüm aşamasında birkaç adım daha ileride yol almak,iletişim sihirbazı olmak, istenmeyen alışkanlıklardan eziyet çekmedenkurtulabilmek, satış ve pazarlama alanında ürüne ve müşteriye uygun şekillerikullanabilmek, duygu ve durumları yönetebilmek, motivasyon sağlamak ve korumak,korkuları yenebilmek, tutsak edici inanç kalıplarını kalıcı bir şekildedeğiştirebilmek, özetle istenilen yaşamı sihirli bir halde oluşturmak isteyenher bireyin katılabileceği bir sertifika programıdır. Programın amacı, mevzusu “insan” olan tüm iş alanları üzerinde çalışılmış olma ihtimalinin en üstdüzeyinde yarar sağlayabileceği bir yetkinlik kazanmasıdır. NLP Practitionergerçek potansiyelinizin farkına varm

İzmir Nlp Kursu

Seçiniz

NLP, beynimizin fonksiyonunu anlama ve onu en etkin şekilde kullanma tekniklerini öğreten bilimsel temele dayanan bir fikir sistemidir. Tüm sistemlerde olduğu benzer biçimde kendi temelinde de bir mantıksal düzeni vardır. Bu düzeni çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz. Çünkü NLP, bilgili kısmımız ile davranışlarımızı yönlendiren bilinçdışı kısmımız arasında kullanabileceğimiz bildirişim yeteneklerine haiz olmamızı sağlar. Anlama kabiliyetimiz ile bilincimizin içinde olan tüm algılar, beynimize sinir uçları ile ulaşır. Dil ise, düşüncelerimizi denetlemede ve öteki insanlarla iletşimimizde önemli bir rol oynamaktadır. Beynimiz, bunun sonucunda kişisel davranışlarımızı bir bilgisayar benzer biçimde programlayarak hayata geçirir. Varsayımlar NLP''nin kullandığı tüm model ve teknikleri esas itibariyle iki temel varsayıma dayanma